Priėmimas

Profesinis mokymas gali būti pirminis arba tęstinis.

Mokantis pagal pirminio mokymo programą įgyjama pirmoji kvalifikacija, greta kvalifikacijos galima įgyti pagrindinį ( baigusiems 8 klases) arba vidurinį ( baigusiems 10 klasių) išsilavinimą.
Nusprendusieji siekti antrosios arba tobulinti jau turimą kvalifikaciją, ją gali įgyti tęstinio mokymo būdu.

Baigusieji 10 klasių ir besimokantys savo gimnazijoje mokiniai gali pasirinkti atskirą profesinio mokymo programos modulį dvejiems mokymosi metams. Baigę atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Kviečiame mokytis modulio
TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS
15 kreditų , trukmė 2 metai ( kartą per savaitę ). Išsamiau čia 

Priėmimas į profesinio mokymo programas vykdomas vadovaujantis ŠMSM nustatytais bendrojo priėmimo terminais:

Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas): 2023-02-01 – 2023-02-17
Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) : 2023-06-01 – 2023-08-07
Papildomas priėmimas: 2023-08-21 – 2023-08-27
Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui: 2023-09-04 – 2023-11-20
Visos priėmimo datos: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/bendrojo-priemimo-terminai/

Stojantieji į valstybės finansuojamas ir / ar nefinansuojamas vietas  konsultuojami ir informuojami apie bendrojo priėmimo veiksmus  LAMA BPO  www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje (toliau –Sistema)  ir mokykloje.

Neturinčius galimybės pateikti Prašymą per Sistemą kviečiame atvykti į mokyklą. Jums bus sudaryta prieiga prie kompiuterio Prašymui pateikti.

Priėmimo tvarkos aprašas

.

Konsultacijos priėmimo klausimais teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

Pagrindinė buveinė
Tel. (8 5) 261 85 24
(8 5) 261 90 04
El. paštas vavm@vavm.lt
Mokyklos svetainė www.vavm.lt

Bukiškių skyrius
Tel. (8 5) 240 35 23
El. paštas rastinebs@vavm.lt

Sektorinis praktinio mokymo centras
Mob. tel. +370 5 2403644
El. paštas spmc@vavm.lt

Skip to content