.

PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems ir/ ar turintiems kvalifikaciją, aukštąjį išsilavinimą asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal profesinio mokymo programas:
Papildomas priėmimas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. lapkričio 14 d. – gruodžio 14 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. gruodžio 17 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. gruodžio 18 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. gruodžio 19 d. – gruodžio 21 d.