.

PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2020 M.

 

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 

  1. Turimų išsilavinimo dokumentų kopijas ( brandos atestatą ir  jo priedą, diplomą, kvalifikacijos pažymėjimą).

 

  1. Sveikatos pažymas:

įgijusiems vidurinį išsilavinimą – forma 086/a;

 

įgijusiems pagrindinį išsilavinimą – formos 086/a, 027-1/a

 

 * sveikatos pažymas privaloma pristatyti atvykstant pasirašyti sutarties.

 

  1. Keturias  nuotraukas (3×4 cm).

 

  1. Asmens tapatybės dokumentą (LR pasas arba tapatybės kortelė).

 

 

* Stojantieji, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę atitinkamą (-us) dokumentą (-us):  pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

*  Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pateikia ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo profesinio mokymo sutarties pasirašymo su profesinio mokymo įstaiga dienos;