PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2019 M.

 

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 

      1. Turimų išsilavinimo dokumentų kopijas ( brandos atestatą ir  jo priedą, diplomą, kvalifikacijos pažymėjimą). 

 

      2. Sveikatos pažymas ( forma 086/a, 027-1/a ).

 * sveikatos pažymas privaloma pristatyti atvykstant pasirašyti sutarties.

 

      3. Keturias  nuotraukas (3×4 cm).

 

      4. Asmens tapatybės dokumento kopiją  (LR paso arba tapatybės kortelės).