Vertinkime gyvenimo trapumą ir laisvės kainą: sausio 13 - oji

  • Titulinis
  • Vertinkime gyvenimo trapumą ir laisvės kainą: sausio 13 - oji

Trisdešimt pirmą kartą , Sausio 13 d., ketvirtadienį, 8 val., su visa Lietuva pagerbėme 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą, aktyviai prisijungdami prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“! Mokyklos bendruomenė pagerbė žuvusius už laisvę uždegdama žvakutes mokykloje. Mokytojai, pirmos pamokos metu, su mokiniais, pasidalino labiausiai įstrigusiais prisiminimais ir patirtimis iš tos lemtingos Sausio  13 – osios dienos . Atvykusi lektorė, 5 grupėms, pravedė netradicines pamokas tema ,,Protų mūšiai, kelionė po Lietuvą“. Kartu pajautėme tos dienos ypatingumą, laisvės kainą,  gyvenimo trapumą ir toje šviesoje iškylančių amžinųjų vertybių didžiausią pamoką: Tėvynės meilę, pasiaukojimą, kilnumą, didžiadvasiškumą, nuostabų vienybės ir meilės artimui jausmą.

Galerija