VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira naujovėms, nuolatinei kaitai, orientuota į šalies ekonomikos poreikius mokykla, rengianti savarankiškus aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

MOKYKLOS MISIJA

Ruošti kvalifikuotus specialistus, sudarant galimybę kartu su profesine kvalifikacija įgyti vidurinį išsilavinimą.

Tobulinti mokymo procesą, atsižvelgiant į šalies ekonominius, socialinius ir specifinius profesinio mokymo veiksnius.

Didinti mokymo paslaugų efektyvumą, diegiant naujas technologijas, įgyvendinant modulinį mokymą, savarankišką mokymąsi, projektinę veiklą, skatinant verslumą ir ekonominį raštingumą.

VERTYBĖS

Abipuse pagarba grįstas bendravimas.

Atsakingumas už savo veiklos rezultatus.

Visų bendruomenės narių partnerystė.


Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga, suteikianti profesinę kvalifikaciją ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą.

Mokykla įsteigta 1965 m. ir tapo 33-ąja profesinė mokykla. Mokyklos pavadinimas buvo keičiamas keletą kartų:

  • 1988 m. — 3-oji profesinė mokykla;
  • 1990 m. — Vilniaus 1-oji buitininkų mokykla;
  • 1997 m. — Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla;
  • 2009 m. — Vilniaus automechanikos  ir verslo mokykla.

1968 m. mokykla, viena iš pirmųjų šalyje, reorganizuota į vidurinę profesinę mokyklą. Mokymo įstaiga visą laiką stengėsi aprūpinti Lietuvos lengvosios pramonės ir transporto įmones gerai paruoštais specialistais. Buvo ruošiami: lengvų drabužių siuvėjai, avalynės remonto meistrai, buitinių prietaisų remonto šaltkalviai, motociklų, motorolerių bei dviračių remonto šaltkalviai. Nuo 1967 m. įvesta automobilių remonto šaltkalvio specialybė.

Keičiantis šalies pramonės vystymuisi, keitėsi ir specialistų poreikis. Nuo 2000 m. paruoštos naujų specialybių rengimo programos:

• Siuvimo verslo organizatorius;

• Sukirpėjas konstruktorius;

• Automobilių elektromechanikas;

• Automobilių pardavėjas;

• Drabužių pardavėjas – konsultantas.

2006 m. parengta nauja programa: Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas.

Turtinga mokyklos techninė bazė: puikiai įrengtos siuvimo, drabužių konstravimo, dizaino, šaltkalvystės, automobilių techninio aptarnavimo ir remonto dirbtuvės, kelių eismo taisyklių, automobilių įrengimų bei bendrojo lavinimo dalykų mokymo kabinetai, šiuolaikiškos informacinių technologijų ir multimedijos klasės.

Baigę mokyklą sėkmingai dirba įvairiose įmonėse, firmose, kiti tęsia mokslą kolegijose bei aukštosiose mokyklose.

 


Grįžti