.

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Sukirpėjo-konstruktoriaus

Programos paskirtis.

Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sukirpėjui-konstruktoriui parengti, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo paslaugas ir konstruoti drabužius, sudaryti pagrindinius drabužių brėžinius ir drabužių modelines konstrukcijas, parengti drabužių lekalus, sudaryti drabužių išklotines ir sukirpti drabužių detales.

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

T43072302 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų

Kvalifikacijos pavadinimas – sukirpėjas-konstruktorius

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis išsilavinimas

 

Kiti reikalavimai:

turėti siuvėjo II–IV lygio pagal LTKS II-IV ar lygiavertę kvalifikaciją

arba neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas

 

Priimami , įgiję aukštąjį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją.
Mokymosi trukmė – 1 metai.
Baigę mokyklą gauna siuvėjo profesinio mokymo diplomą, 4101

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

 

 PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI
1.1. Privalomi moduliai
Įvadinis modulis
Pasiruošimas siuvimo procesams
1.2. Pasirenkamieji moduliai 
Juosmeninių drabužių siuvimas
Petinių drabužių be pamušalo siuvimas
Petinių drabužių su pamušalu siuvimas
Drabužių siuvimas pagal užsakymus
Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas
1.3. Bendrieji dalykai
Darbuotojų sauga ir sveikata

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI 
Pagal siuvėjo programą mokoma: siuvimo pagrindų technologijos, juosmeninių drabužių siuvimo, lengvų petinių drabužių siuvimo, petinių drabužių su pamušalu siuvimo, saugiai dirbti su universaliomis ir specialiomis siuvimo mašinomis (jas derinti ir prižiūrėti), audinių sukirpimo, drabužių konstravimo pagrindų, drabužių dekoratyvinės apdailos, individualaus drabužio siuvimo, drabužių siuvimo su primatavimu.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai, bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.Sukirpėjo-konstruktoriaus profesijai reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui.

 

Sukirpėjas-konstruktorius ir modeliuotojas konstruoja drabužius, daro iškarpas ir kerpa vienetines arba daugiasluoksnes medžiagos dalis, kurios naudojamos drabužiams siūti. Nustato užsakovo figūros tipą ir pagal tai parenka tinkamą modelį, drabužio konstrukciją, modeliuoja lengvuosius ir viršutinius moteriškus, vyriškus ir vaikiškus drabužius, taip pat juos konstruoja pagal jau sukurtą modelį, gali atlikti ir siuvėjo darbus, primatuoja gaminį, sutartiniais ženklais pažymi defektus ir, esant reikalui, juos šalina, perdaro drabužį. Darbas kūrybinis. Sukirpėjas modeliuotojas dirba uždaroje patalpoje: siuvimo įmonėse, individualiose siuvimo ateljė, modelių namuose. Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės, kurioje dirba tipo, dydžio, nuo naudojamų įrenginių modernizavimo lygio. Darbo diena neterminuota. Gauti užsakymai privalo būti atlikti laiku, todėl tenka dirbti ir vakarais, ir poilsio dienomis.

 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo darbą lemia nusimanymas apie žmogaus figūrą ir jos ypatumus, matavimus, lengvųjų ir viršutinių drabužių kirpimo konstrukcijas, piešimo ir modeliavimo pagrindus. Labai svarbios asmeninės savybės kaip įgimti meniniai gabumai, kūrybingumas, laki vaizduotė, gebėjimas bendrauti, kantrumas ir atidumas. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė: puikus regėjimas, gebėjimas jausti spalvas ir jas derinti, proporcijų jutimas, gera dėmesio koncentracija, judesių koordinacija . Šį darbą sunku dirbti turint regos sutrikimų (būtina skirti spalvas) taip pat esant sutrikusiai koordinacijai.

– 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo profesija reikalauja daug meniško, kruopštaus darbo. Perspektyvą turi kūrybingi, aukštos kvalifikacijos, gebantys realizuoti savo idėjas specialistai. Profesija labai palanki privataus verslo kūrimui. Iniciatyvūs šios profesijos atstovai gali kuri savo drabužių gamybos įmonę. Giminingos profesijos: drabužių modeliuotojas-konstruktorius, drabužių modeliuotojas, drabužių dizaineris, siuvėjas.

 

N U O T R A U K O S