.

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Siuvėjo

 

Priimami , įgiję aukštąjį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją.
Mokymosi trukmė – 1 metai.
Baigę mokyklą gauna siuvėjo profesinio mokymo diplomą, 4101

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

 

 PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI
1.1. Privalomi moduliai
Įvadinis modulis
Pasiruošimas siuvimo procesams
1.2. Pasirenkamieji moduliai 
Juosmeninių drabužių siuvimas
Petinių drabužių be pamušalo siuvimas
Petinių drabužių su pamušalu siuvimas
Drabužių siuvimas pagal užsakymus
Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas
1.3. Bendrieji dalykai
Darbuotojų sauga ir sveikata

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI 
Pagal siuvėjo programą mokoma: siuvimo pagrindų technologijos, juosmeninių drabužių siuvimo, lengvų petinių drabužių siuvimo, petinių drabužių su pamušalu siuvimo, saugiai dirbti su universaliomis ir specialiomis siuvimo mašinomis (jas derinti ir prižiūrėti), audinių sukirpimo, drabužių konstravimo pagrindų, drabužių dekoratyvinės apdailos, individualaus drabužio siuvimo, drabužių siuvimo su primatavimu.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Siuvėjo tęstinė modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Mokinys, įgijęs siuvėjo kvalifikaciją, geba priimti užsakymą, suderinti drabužio modelį su užsakovu. Atsižvelgiant į drabužio konstrukciją, parenka audinį, įdėklines medžiagas, siūlus ir furnitūrą.  Numato drabužio siuvimo technologiją ir darbo eigą. Paruošia drabužį pirmajam primatavimui, pritaiko drabužį užsakovo figūrai. Priklausomai nuo modelio sudėtingumo, antrojo primatavimo metu atlieka papildomas korekcijas. Atlieka baigiamuosius siuvimo darbus, galutinį drabužio drėgminį šiluminį apdorojimą.

– 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

 

Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje bei specialiuose kursuose. Įgijęs darbo patirties  siuvėjas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, įsteigti įmonę. Gali tęsti dizaino bei technologijų studijas aukštosiose mokyklose.

 

N U O T R A U K O S