Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa

  • Titulinis
  • Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa
PROGRAMOS VAIZDO ĮRAŠAS

Medžiaga rengiama

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas P43071603

( būtinas  vidurinis išsilavinimas, LTKS III arba LTKS IV lygio transporto priemonių remontininko kvalifikacija (arba ją atitinkanti) arba ne trumpesnė kaip 2 metų profesinė patirtis, atitinkanti kvalifikaciją)

Mokymosi trukmė – 1 metai, 60 kreditų

Baigę mokyklą gauna transporto priemonių elektroniko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43071608

Mokymosi trukmė – 35 savaitės, 50 kreditų

Baigę mokyklą gauna transporto priemonių elektroniko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Įvadas į profesiją

Ø Hibridinių ir elektrinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių važiuoklės ir aktyvių saugumo sistemų elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių elektroninių valdymo blokų ir tarptinklinių ryšių diagnozavimas, remontas ir programavimas

Ø Pasirenkamieji moduliai (mokyklos parinkti)

Ø Įvadas į darbo rinką

Bendrųjų ir specialybės dalykų moduliai (teorija ir praktika):

Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

ØDarbuotojų sauga ir sveikata

ØSąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Hibridinių ir elektrinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių važiuoklės ir aktyvių saugumo sistemų elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių elektroninių valdymo blokų ir tarptinklinių ryšių diagnozavimas, remontas ir programavimas

Ø Įvadas į darbo rinką

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Transporto priemonių elektroniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.Mokomoji praktika atliekamos mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Informacija rengiama.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Informacija rengiama.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Informacija rengiama.

Skip to content