TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA NESIEKIANTIEMS ĮGYTI VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ

  • Titulinis
  • TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA NESIEKIANTIEMS ĮGYTI VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ
PROGRAMOS VAIZDO ĮRAŠAS

Medžiaga rengiama

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą

Programos valst. kodas  P3207160

Mokymosi trukmė – 1,5 metų, 90 kreditų

Įgyjama transporto priemonių remontininko kvalifikacija
Baigę mokyklą gauna transporto priemonių remontininko profesinio mokymo diplomą.

 

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Įvadas į profesiją

Ø Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

ØPasirenkamieji moduliai (mokyklos parinkti)

Ø Įvadas į darbo rinką

Bendrųjų ir specialybės dalykų moduliai (teorija ir praktika):

Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Ø Darbuotojų sauga ir sveikata

ØSąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Transporto priemonių remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekama mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Transporto priemonių remontininkas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas išmanys įmonės veiklos principus; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilio mazgų ir sistemų techninės priežiūros, gedimų diagnozavimo ir jų šalinimo darbus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Būsimas specialistas  gebės techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmenys, įgiję transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Skip to content