Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

  • Titulinis
  • Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa
PROGRAMOS VAIZDO ĮRAŠAS

Medžiaga rengiama

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Programos valst. kodas P42071604

Mokymosi trukmė – 3 metai, 110 kreditų

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė.
Baigę mokyklą gauna brandos atestatą ir transporto priemonių remontininko profesinio mokymo diplomą.

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas P43071604

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Baigę mokyklą gauna transporto priemonių remontininko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43071609

Mokymosi trukmė – 1,5 metų, 90 kreditų

Baigę mokyklą gauna transporto priemonių remontininko profesinio mokymo diplomą.

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Įvadas į profesiją

Ø Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

ØPasirenkamieji moduliai (mokyklos parinkti)

Ø Įvadas į darbo rinką

Bendrųjų ir specialybės dalykų moduliai (teorija ir praktika):

Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Ø Darbuotojų sauga ir sveikata

ØSąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Ø Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Ø Įvadas į darbo rinką

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Transporto priemonių remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekama mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Transporto priemonių remontininkas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas išmanys įmonės veiklos principus; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilio mazgų ir sistemų techninės priežiūros, gedimų diagnozavimo ir jų šalinimo darbus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Būsimas specialistas mokės patikrinti automobilio techninę būklę, atlikti automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, atlikti ardymo ir surinkimo darbus, naudojant matavimo ir technologinę įrangą, gedimų diagnozavimo ir jų pašalinimo priemones; atlikti šaltkalvystės, suvirinimo ir litavimo darbus; nustatyti automobilio mazgų ir sistemų gedimus, juos pašalinti laikantis darbo technologijų, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų; dirbti kompiuteriu ir naudotis reikiama programine įranga praktikoje; bendrauti ir konsultuoti klientus (ir užsienio kalba); parinkti tinkamas eksploatacines medžiagas ir komponentus, juos pakeisti; braižyti ir skaityti darbo brėžinius ir įvairias schemas; pildyti ir tvarkyti reikiamus dokumentus, atlikti automobilio elektrinių ir elektroninių prietaisų ir sistemų diagnostikos, techninės priežiūros, gedimų paieškos ir jų šalinimo darbus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Asmenys, įgiję transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų srities programas.

Skip to content