Menu
Categories
 
UGDYMASVAVM

U G D Y M A S

UGDYMO PROCESO

ORGANIZAVIMAS

Mokykla įgyvendina šias mokymo programas

Grupių, besimokančių pagal profesinio mokymo programas kartu su vidurinio ugdymo programa (3 – 4 gimnazijos klasės, VMP), paskirstymas kursais

Ugdymo proceso vidurinio ugdymo su profesiniu mokymu programos, dalykinių profesinio mokymo programų mokiniams organizavimas

Mokinių atostogos

Dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, karjeros planavimo ir prevencinei veiklai


EGZAMINAI

D.U.K. APIE  2018–2019 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINUS

ATMINTINĖ ABITURIENTAMS

 VIDURINIS  UGDYMAS

GIMNAZIJOS SKYRIUS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

KURSO AR DALYKO KEITIMO SISTEMA

MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA


 PROFESINIS  UGDYMAS

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMAS KARJERAI

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

UGDYMO KARJERAI MODELIS

KARJEROS VADOVO MOKINIO KNYGA

*