.

Mokykloje veikia metodinės grupės :

Bendrojo ugdymo

Profesinio mokymo 

 

Bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkas geografijos mokytojas metodininkas Gintaras Brazauskas.

Profesinio mokymo metodinės grupės pirmininkas profesijos mokytojas ekspertas Remigijus Janecka.

 

Grupėse aptariami mokymo programų sudarymo ir įgyvendinimo klausimai, mokymo bei mokymosi metodai ir jų taikymas, mokinių pasiekimų vertinimas.

Mokytojai dalinasi gerąja patirtimi, nusistato metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, suderintus su mokyklos strateginiais tikslais.

Metodinių grupių veikla vykdoma vadovaujantis Metodinės veiklos organizavimo nuostatais.