Mokykloje veikia bendrojo ugdymo dalykų  bei profesinio mokymo dalykų metodinės grupės.

 

Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės pirmininkas geografijos mokytojas metodininkas Gintaras Brazauskas.

Automechanikų skyriaus metodinės grupės pirmininkas Apolinaras Bružas.

 

Grupėse aptariami mokymo programų sudarymo ir įgyvendinimo klausimai, mokymo bei mokymosi metodai ir jų taikymas, mokinių pasiekimų vertinimas.

Mokytojai dalinasi gerąja patirtimi, nusistato metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, suderintus su mokyklos strateginiais tikslais.