2018/2019 M. M. I PUSMEČIO PAŽANGIAUSIOS GIMNAZIJOS SKYRIAUS GRUPĖS 

1 kursas  geriausias mokinio vidurkis
AV18/4 8,14
EV18/1 9,14
EV18/2 8,53
2 kursas
AEV17/1 8,51
AEV17/3 8,79
AEV17/4 8,15

 

Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, mokinių pavardės neskelbiamos.