.

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

 

„E-tool for assessing the professional competences of Car Mechanics in the context of EU experience“    Nr. 2018-1-LT01-KA202-047069

Nordplus Adult programos projektą „Peculiarities of teaching women typical male professions“ (Moterų mokymo tipiškai vyriškų profesijų ypatumai“), nr. NPAD-2018/10044.

ERASMUS + PROGRAMOS KA1 PROJEKTAS „Kvalifikacijos tobulinimas su Erasmus+“

nr. 2017-1-LT01-KA102-035112.

ERASMUS+ PROGRAMOS KA 1 PROJEKTAS „DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“, projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-022933

ERASMUS+ PROGRAMOS KA 1 PROJEKTAS „PRAMONINIŲ METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYTOJŲ PURŠKĖJŲ RENGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“, projekto nr. 2016-1-LT01-KA102-022923

ERASMUS+ PROJEKTAS „PRAKTINIO MOKYMO METODAI: UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS“ NR. 2015-1-LT-KA102-013179

ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA EUROPOJE“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013332

„TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO SUKŪRIMAS BUKIŠKĖSE“ (VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-36)

„VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR  REMONTO MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS“(VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-023)

  „MODERNAUS VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO MOKYMO CENTRO KŪRIMAS“ (VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-029)

„VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS PASTATO VILNIUJE, GELEŽINIO VILKO G. 16, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) GERINANT JO ENERGETINES CHARAKTERISTIKAS“, PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-123

Leonardo da Vinci programa „PAMEISTRYSTĖS DIEGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE “ (2014-1-LT01-KA102-000254)

Alytaus profesinio rengimo centro koordinuojamas Erasmus + projektas „ŠIUOLAIKINIO MOKYTOJO ŠŪKIS: ASMENINIS TOBULĖJIMAS!“ (2014-1-LT01-KA102-000293)

Alytaus profesinio rengimo centro koordinuojamo projektas „PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS EUROPOJE“ (2014-1-LT01-KA102-000320)

 „MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ (LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0908)

„AUTOMECHANIKŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE“ (LLP-LdV-IVT-2013-LT-0849) 

Alytaus profesinio rengimo centro koordinuojamas Leonardo da Vinci projektas „TOBULĖKIME KARTU“ (LLP – LdV – IVT – 2013 – LT

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro koordinuojamas ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VIDINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MODELIO DIEGIMAS PROFESINĖJE MOKYKLOJE“ (VPI-2.2-ŠMM-05-K-01-094) 

Švietimo mainų programos fondo pagal Šiaurės šalių Ministrų tarybos administruojamą mobilumo programą „NORDIC-BALTIC MOBILITY PROGRAMME FOR PUBLIC ADMINISTRATION“ KOORDINUOJAMAS PROJEKTAS „EUROPOS PROFESINIO MOKYMO KREDITŲ SISTEMOS (ANGL. ECVET) DIEGIMAS NACIONALINĖJE PROFESINIO MOKYMO SISTEMOJE. SUOMIJOS IR DANIJOS PATIRTIS“ (PA-GRO-525)

Alytaus  profesinio rengimo centro koordinuojamas Leonardo da Vinci mobilumo projektas „MOBILUMO PRAKTIKA – PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS“ (LLP-LdV-IVT-2012-LT-0679)

Utenos regioninio profesinio rengimo centro koordinuojamas Leonardo da Vinci mokinių mobilumo projektas „TVARKINGAS AUTOMOBILIS – SAUGI KELIONĖ“ (LLP-LdV-IVT-2011-LT-0521)

Alytaus profesinio rengimo centras gavo dotaciją Leonardo da Vinči mobilumo projektui  „DARBO KULTŪROS IR KOMPETENCIJŲ SINERGIJA“ įgyvendinti. Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla yra partneriai šiame projekte (LLP-LdV-IVT-2011-LT-0486)

Panevėžio profesinio rengimo centras gavo dotaciją Leonardo da Vinči mobilumo projektui „KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT MOKINIŲ PRAKTIKOS ĮMONĖSE ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO KOKYBĖS”,  Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla yra partneriai šiame projekte (LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0637)

Daugų technologijos ir verslo mokyklos teiktas Leonardo da Vinci projektas „AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ SPECIALISTŲ RENGIMO YPATUMAI ES ŠALYSE“ (LLP-LdV-VETPRO -2012-LT-0732)

„KOKYBĖS VADYBA EUROPOS SĄJUNGOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE“ (LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0606) 

„ES ŠALIŲ PATIRTIS GERINANT PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĘ“ (LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0751) 

„PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ VYSTYMO GALIMYBĖ EUROPOS ŠALIŲ KONTEKSTE“ (LLP-LdV- IVT-2011-LT-0531) 

„AUTOMECHANIKŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO MODELIS ES PATIRTIES KONTEKSTE“ (LLP-LdV-PRT-2010-LT-0202) 

„SOCIALINIŲ PARTNERIŲ IR PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ (LLP-LdV-VETPRO-2009-0216)

Alytaus profesinio rengimo centras vykdė Leonardo da Vinci mobilumo projektą „MOKINIŲ PRAKTIKA MECHANINĖS INŽINERIJOS SEKTORIUJE SKANDINAVIJOS ŠALYSE“ Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0220


Grįžti