ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

  • Titulinis
  • ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

PASTABA: Sudaroma galimybė mokytis šių modulių:

TR-1, TR-2, SZ, SM, nepasirinkus visos programos.

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas M44081102

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Baigę mokyklą gauna žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodasT43081103

Mokymosi trukmė – 1 metai, 90 kreditų

Baigę mokyklą gauna žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo profesinio mokymo diplomą

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktika)

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Įvadinis modulis:

Ø Įvadas į profesiją

Bendrieji moduliai:

Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Ø Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

Ø Darbuotojų sauga ir sveikata

Privalomieji moduliai:

Ø Ūkininkavimo pradmenys

Ø TR1 kategorijos traktorių vairavimas

Ø Lauko augalų auginimas

Ø Įvairių rūšių gyvulių auginimas

Ø Žemės ūkio veiklos vykdymas

Ø Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas

Ø Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas

Ø Ūkio veiklos apskaita

Ø Augalų apsaugos produktų naudojimas

Ø Veterinarinė slauga

Ø Ekologinis ūkininkavimas

Pasirenkamieji moduliai:

Ø TR2 kategorijos traktorių vairavimas

Ø SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas

Ø SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas

Ø Netradicinių augalų auginimas

Ø Netradicinių gyvūnų auginimas

Ø Sodininkystės pradmenys

Ø Daržininkystės pradmenys

Ø Miškininkystės pradmenys

Ø Gėlininkystės pradmenys

Ø Tvenkininės žuvininkystės pradmenys

Ø Avininkystės pradmenys

Ø Mėsinės galvulininkystės pradmenys

Ø Kultūrinių grybų auginimo pradmenys

Ø Bitininkystės pradmenys

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:
Ø Ūkininkavimo pradmenys
Ø TR1 kategorijos traktorių vairavimas
Ø Lauko augalų auginimas
Ø Įvairių rūšių gyvulių auginimas
Ø Žemės ūkio veiklos vykdymas
Ø Augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
Ø Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas
Ø Ūkio veiklos apskaita
Ø Augalų apsaugos produktų naudojimas
Ø Veterinarinė slauga
Ø Ekologinis ūkininkavimas
Baigiamasis modulis:
Ø Įvadas į darbo rinką

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Pagal Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo programą mokoma: ūkininkavimo pradmenų, TR1 kategorijos traktorių vairavimo, lauko augalų auginimo, Įvairių rūšių gyvulių auginimo, žemės ūkio veiklos vykdymo, augalininkystės produkcijos gamybos ir realizavimo, gyvulininkystės produkcijos gamybos ir realizavimo, ūkio veiklos apskaitos, augalų apsaugos produktų naudojimo, veterinarinės slaugos, ekologinio ūkininkavimo bei kompetencijų pagal pasirenkamuosius modulius.

Baigiamasis modulis skirtas apibendrinti mokymąsi ir įtvirtinti mokymosi metu įgytas kompetencijas. Susipažinimas su darbo rinka vykdomas mokyklų praktinio mokymo dirbtuvėse, laboratorijose, mokomuosiuose ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse ir pas ūkininkus. Praktinių užsiėmimų metu būsimieji žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai mokomi dirbti žemę, auginti įvairias žemės ūkio kultūras, prižiūrėti gyvulius, ruošti įvairius pašarus, gaminti gyvulininkystės ir augalininkystės produkciją, ją sandėliuoti, transportuoti bei realizuoti, dirbti žemės ūkio technika ir įrengimais. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai.

DARBO APRAŠYMAS

Pagrindinis modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą Žemės ūkio gamybos verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje. Asmuo įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų ūkininko ūkio ir (arba) žemės ūkio įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei darbui žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo ūkiuose ir (arba) žemės ūkio įmonėse.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Būsimieji Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojai mokomi: įkurti ir įregistruoti ūkį, dirbti traktoriais ir juos prižiūrėti, auginti lauko augalus, auginti įvairių rūšių gyvulius, valdyti ūkinę žemės ūkio verslo veiklą, gaminti, perdirbti ir realizuoti augalininkystės produkciją, gaminti, perdirbti ir realizuoti gyvulininkystės produkciją, tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą, naudoti augalų apsaugos produktus, vykdyti veterinarijos gydytojo nurodymus.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Mokinys, įgijęs žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų ūkininko ūkio ir (arba) žemės ūkio įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei darbui žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo ūkiuose ir (arba) žemės ūkio įmonėse, gebės dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje.

Kadangi profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje bei specialiuose kursuose, įgijęs darbo patirties  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas galės vadovauti šios srities specialistų veiklai, įsteigti įmonę.

Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Baigus modulinę mokymosi programą, giminingas universitetines ar neuniversitetines studijas galima tęsti aukštojoje mokykloje.

Skip to content