.

Sausio 16 d. Švedijos gimnazijų ir suaugusiųjų švietimo ministrė Anna Ekström , Švedijos ambasadorė Lietuvoje Maria Christina Lundqvist ir kiti delegacijos nariai: politikos direktorius Marcus Strinäs, analizės ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento pareigūnė Agnes Tongur, antroji sekretorė Hanna Rehn lankėsi mūsų mokykloje, susipažino su  sektorinio praktinio mokymo centro veikla, mokymo proceso organizavimu, modulinių programų įgyvendinimu. Švietimo ministrė Anna Ekström ir delegacijos nariai ekskursijos po mokyklą metu šiltai ir maloniai bendravo su profesijos mokytojais, mokiniais, domėjosi stojimo, baigiamųjų egzaminų, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, įsidarbinimo klausimais.

 

Vizito metu Švedijos delegacija buvo supažindinta su gerosiomis praktikomis plėtojant profesinį mokymą Lietuvoje.


Grįžti