Projektinė veikla

Įgyvendinti projektai

VAVM personalo ir besimokančiųjų mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000054361

EDUWORK.NET Nr. 609096-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

Dig4VET Nr. 2020-1-LV01-KA202-077486

Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre! Nr. 10-025-J-0001-J01-00008

VAVM personalo ir besimokančiųjų mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000003878

ESFA Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0001

Online picture dictionary for the EU car mechanics Nr. 2020-1-LT01-KA202-077856

Įgudę ir mobilūs Europos automechanikai Nr. 2019-1-LT01-KA102-060341

Good Practice on the Move Nr. 2018-1-DE02-KA202-005079

PROFI  VNFIL  Nr. 2018-1-LT01-KA202-047020

NAUJŲ PRAKTINIO MOKYMO BŪDŲ IŠBANDYMAS PROFESINIAME MOKYME IR PROFESIJOS MEISTRŲ RENGIMAS MOKYTI DARBO VIETOJE  Nr. 582951-EPP-12016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY

E-TOOL FOR ASSESSING THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF CAR MECHANICS IN THE CONTEXT OF EU EXPERIENCE  Nr. 2018-1-LT01-KA202-047069

PECULIARITIES OF TEACHING WOMEN TYPICAL MALE PROFESSIONS  Nr. NPAD-2018/10044.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS SU ERASMUS+  Nr. 2017-1-LT01-KA102-035112.

DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS  Nr. 2016-1-LT01-KA102-022933

PRAMONINIŲ METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYTOJŲ PURŠKĖJŲ RENGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE  Nr. 2016-1-LT01-KA102-022923

PRAKTINIO MOKYMO METODAI: UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS  Nr. 2015-1-LT-KA102-013179

TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA EUROPOJE  Nr. 2015-1-LT01-KA102-013332

TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO SUKŪRIMAS BUKIŠKĖSE  Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-36

VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR  REMONTO MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS  Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-023

MODERNAUS VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO MOKYMO CENTRO KŪRIMAS  Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-029

VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS PASTATO VILNIUJE, GELEŽINIO VILKO G. 16, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS) GERINANT JO ENERGETINES CHARAKTERISTIKAS  Nr.VP3-3.4-ŪM-03-V-04-123

PAMEISTRYSTĖS DIEGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000254

ŠIUOLAIKINIO MOKYTOJO ŠŪKIS: ASMENINIS TOBULĖJIMAS!  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000293

PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS EUROPOJE  Nr. 2014-1-LT01-KA102-000320

MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO PATIRTIS ES ŠALYSE  Nr. LLP-LDV-VETPRO-2013-LT-0908

AUTOMECHANIKŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE  Nr. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0849

TOBULĖKIME KARTU  Nr. LLP – LDV – IVT – 2013 – LT

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VIDINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MODELIO DIEGIMAS PROFESINĖJE MOKYKLOJE  Nr. VPI-2.2-ŠMM-05-K-01-094

EUROPOS PROFESINIO MOKYMO KREDITŲ SISTEMOS (ANGL. ECVET) DIEGIMAS NACIONALINĖJE PROFESINIO MOKYMO SISTEMOJE. SUOMIJOS IR DANIJOS PATIRTIS  Nr. PA-GRO-525

MOBILUMO PRAKTIKA – PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS  Nr. LLP-LDV-IVT-2012-LT-0679

TVARKINGAS AUTOMOBILIS – SAUGI KELIONĖ  Nr. LLP-LDV-IVT-2011-LT-0521

DARBO KULTŪROS IR KOMPETENCIJŲ SINERGIJA  Nr. LLP-LDV-IVT-2011-LT-0486

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT MOKINIŲ PRAKTIKOS ĮMONĖSE ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO KOKYBĖS Nr. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0637

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ SPECIALISTŲ RENGIMO YPATUMAI ES ŠALYSE  Nr. LLP-LDV-VETPRO -2012-LT-0732

KOKYBĖS VADYBA EUROPOS SĄJUNGOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE  Nr. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0606

ES ŠALIŲ PATIRTIS GERINANT PRAKTINIO MOKYMO KOKYBĘ  Nr. LLP-LDV-VETPRO-2012-LT-0751

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ VYSTYMO GALIMYBĖ EUROPOS ŠALIŲ KONTEKSTE  Nr. LLP-LDV- IVT-2011-LT-0531

AUTOMECHANIKŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO MODELIS ES PATIRTIES KONTEKSTE  Nr. LLP-LDV-PRT-2010-LT-0202

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ IR PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS ES ŠALYSE  Nr. LLP-LDV-VETPRO-2009-0216

MOKINIŲ PRAKTIKA MECHANINĖS INŽINERIJOS SEKTORIUJE SKANDINAVIJOS ŠALYSE  Nr. LLP-LDV-IVT-2009-LT-0220

Skip to content