Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai

  • Titulinis
  • Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai

Kompetencijų vertinimo tvarkaraščiai

 Praktinės dalies vertinimo tvarkaraštis

Profesinio mokymo įstaigoms planuojant praktinės dalies kompetencijų vertinimą būtina kreiptis į atitinkamo sektoriaus pasitelktą teikėją:

·   Dėl I-III lygio kvalifikacijų praktinės dalies vertinimo profesinio mokymo teikėjas turi pateikti informaciją pasitelktam teikėjui apie planuojamą praktinės dalies vertinimo vietą, datą, laiką ir kontaktinį asmenį.

·   Dėl IV lygio kvalifikacijų praktinės dalies vertinimo profesinio mokymo įstaigos turi informuoti pasitelktą teikėją apie planuojamą praktinės dalies vertinimo datą, laiką, kontaktinį asmenį bei pateikti informaciją apie užduočiai atlikti turimą reikalingą techninę įrangą ir priemones.

Pasitelkto teikėjo, asmens įgytų kompetencijų vertinimui organizuoti, informavimui apie praktinės dalies vykdymą skirtos anketos nuorodą rasite čia.