Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

  • Titulinis
  • Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla yra Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektoriaus pasitelktas teikėjas.

Profesinio mokymo įstaigoms planuojant praktinės dalies kompetencijų vertinimą būtina kreiptis į atitinkamo sektoriaus pasitelktą teikėją:

·   Dėl I-III lygio kvalifikacijų praktinės dalies vertinimo profesinio mokymo teikėjas turi pateikti informaciją pasitelktam teikėjui apie planuojamą praktinės dalies vertinimo vietą, datą, laiką ir kontaktinį asmenį.

·   Dėl IV lygio kvalifikacijų praktinės dalies vertinimo profesinio mokymo įstaigos turi informuoti pasitelktą teikėją apie planuojamą praktinės dalies vertinimo datą, laiką, kontaktinį asmenį bei pateikti informaciją apie užduočiai atlikti turimą reikalingą techninę įrangą ir priemones.

Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinės ir praktinės dalies tvarkaraščio datų suderinimo, prašome užpildyti šią informaciją. REGISTRACIJA

Skip to content