.

 

Projekto lektorių iš trijų Baltijos šalių susitikimas Rygoje

 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (toliau – VAVM) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) (toliau – Projektas). Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą, mokant profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje.

 

Projekto metu parengta Tutorių mokymo programa (toliau – Programa), pagal kurią suorganizuoti 312 įmonių meistrų ir profesijos mokytojų mokymai.

 

2019 m. vasario mėn. 19 – 20 d.  Rygoje vyko projekto koordinatorių ir visų trijų Baltijos šalių projekto lektorių susitikimas. Pirmąją susitikimo dieną buvo pateiktos ir analizuojamos visų projekto partnerių parengtos mokymo programos, mokymų metodai ir įvykusių mokymų medžiaga. Susitikimo dalyviai išklausė lektorių įspūdžių ir nuomonių, buvo apžvelgti lektorių tarpusavio mokymosi/stebėjimo rezultatai, bandyta identifikuoti siektino mokymo darbo vietoje meistro aprašą.Projekto koordinatoriai pateikė pasiūlymus mokymosi darbo vietoje meistro kompetencijų profilį. Dienos pabaigoje vyko diskusijos, ką reikia tobulinti  mokymo programose ir mokymo medžiagoje iki projekto pabaigos.

 

Antrąją susitikimo dieną savo išvadas ir ataskaitą pateikė projekto tyrėjų atstovai iš JAMK institucijos. Buvo atsakyta į susitikimo dalyviams kilusius klausimus, pateiktos rekomendacijos tolesnėms projekto veikloms. Taip pat įvyko susitikimas su sprendimų priėmėjais kiekvienoje projekto šalyje, diskutuojant apie mokymosi darbo vietoje ateitį, projekto rezultatų tvarumą ir tęstinumą. Buvo išklausytos išorinio vertintojo pastabos projekto eigai ir veikloms, aptarti sekantys projekto žingsniai.

 

Susitikimą organizavo projekto koordinatoriai Valsts Izglitibas Satura Centrs (Latvijos nacionalinis švietimo centras).


Grįžti