.

PAMEISTRYSTĖ LIETUVOJE. TTT4WBL

 

Sklaidos renginys mokytojų susirinkimo metu

2020 m. vasario 20 d.

 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (toliau – VAVM) kartu su partneriais įgyvendino projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) (toliau – Projektas). Sėkmingai pasiektas projekto tikslas -skatinti profesinio mokymo įstaigų specialistų ir  įmonių meistrų (Tutorių) profesinį tobulėjimą, mokant profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje. Projekto metu parengta Tutorių mokymo programa, pagal kurią VAVM skirtinguose Lietuvos regionuose suorganizavo 16 dviejų dienų mokymų, kurių metu buvo apmokyta 312 įmonių meistrų ir profesijos mokytojų.

 

Projekto veiklose dalyvavo Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos darbo grupė, bet mokyklos mokytojų bendruomenei nebuvo pristatyti projekto rezultatai ir nebuvo suorganizuota diskusija apie pameistrystę kaip prioritetinę profesinio mokymo formą.

 

2020 m. vasario 19 d. Vilniaus automobilių mechanikos ir verslo mokyklos mokytojų susirinkimo metu, projekto veiklų vadovė Lilija Pusvaškienė pristatė pasibaigusio projekto veiklas, rezultatus bei sukurtus intelektinius produktus. Taip pat mokyklos mokytojų bendruomenei buvo pristatyta prezentacija apie pameistrystę, ją reglamentuojančius teisės aktus, jos naudą profesinio mokymo institucijai ir verslo įmonėms, atkreiptas dėmesys į pameistrystės siekinius.

 

Mokytojai su susidomėjimu klausėsi tiek informacijos apie projektą, tiek susistemintos informacijos apie pameistrystės mokymo formą. Tikime, kad mokytojų bendruomenė ir plačiau skleis žinią apie pameistrystę.


Grįžti