Dėmesys savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms

  • Titulinis
  • Dėmesys savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms

Dėmesys savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms.

Birželio 29 d.  VAVM profesijos mokytojai dalyvavo  projekto PROFI VNFIL koordinatorės Ingos Puišos, vedamuose mokymuose, kurių metu buvo pristatyta savianalizei skirta e- platformą ir jos naudojimo galimybes.

Platformos esmė – prisiregistravęs mokinys tampa kandidatu, prisiregistravęs mokytojas  –  vertintoju. Mokinys užpildo pateiktą klausimyną apie bendruosius gebėjimus ir konkretų klausimyną apie pvz neformaliai įgytas automechaniko specialybei reikalingas kompetencijas, mokiniui sutikus, mokytojas – vertintojas gali matyti ir vertinti jo turimas kompetencijas.

Šiuo metu platformoje yra klausimynas automechaniko,  kėbulininko, siuvėjo kompetencijoms įvertinti. Yra ir kitų mūsų mokykloje nemokomų specialybių klausimynai, parengti projekto partnerių iš Italijos, Portugalijos, Graikijos.

Platformoje taip pat yra galimybė mokytojams sukurti atskirus klausimynus prieš su mokiniais pradedamus modulius ir įvertinti mokinių turimas modulio temų kompetencijas.

Kadangi savišvietos būdu įgytų kompetencijų svarba yra nuolat pabrėžiama ir temai skiriamas ypatingas dėmesys įvairiose Europos šalyse, tikime, kad platforma ir jos galimybės bus žingsnelis, kuris padės mokiniams geriau įsivertinti savo turimas kompetencijas ir pasirinktą karjeros kelią, o profesijos mokytojams – geriau pažinti mokinius, ypač bendravimo pradžioje.

VAVM yra projekto “PROFI VNFIL Profesionalumo ir efektyvumo užtikrinimas neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo srityje” ( Nr. 2018-1-LT01-KA202-04702) partnerė, e – platforma yra sukurta projekto rėmuose.

Nuoroda į savianalizės priemonę – https://portfolio.profi-vnfil.eu/lt/

Pasitikrinkite savišvietos būdu įgytas kompetencijas, atraskite turimas neįvertintas kompetencijas!

Galerija