TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO SUKŪRIMAS BUKIŠKĖSE

  • Titulinis
  • TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO SUKŪRIMAS BUKIŠKĖSE

PROJEKTAS „TRANSPORTO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO SUKŪRIMAS BUKIŠKĖSE“  (Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-36) 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, kartu su viešąja įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru, įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą priemonės „VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Transporto sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Bukiškėse“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-36. Viso projekto įgyvendinimui panaudota 2.000.000,00 eurų parama.

Projekto tikslas — plėtoti transporto sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūrą, siekiant profesinio mokymo atitikties darbo rinkos poreikiams. Projekte sukurta transporto sektoriaus praktinio mokymo bazė skirta profesinio mokymo populiarinimui renkantis transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus specialybes.

Įgyvendinant projekto veiklas, rekonstruotas Bukiškių autodromas, sutvarkytas privažiavimas prie autodromo, įrengtos teorinio ir praktinio mokymo klasės, kurios aprūpintos naujausia mokymui skirta kompiuterine, programine, vaizdo ir garso bei kita mokomąja įranga. Praktiniam mokymui įsigyti modernūs simuliatoriai, autoserviso įranga.

Dalinai rekonstruotas mokymui skirtas pastatas.

Autodrome įrengta esamus reikalavimus atitinkanti visų kategorijų transporto priemonių vairavimo mokymo aikštelė, slidžios dangos elementai (su dinamine plokšte bei slidžia nuokalne).

Slydi danga mokymams gali būti naudojama esant oro temperatūrai aukštesnei negu +50 C.

Žiūrėkite video apie Transporto sektorinio praktinio mokymo centrą Bukiškėse.

Skip to content