MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS

  • Titulinis
  • MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS

„VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR  REMONTO MODULINĖMS MOKYMO PROGRAMOMS SKIRTŲ MOKYMO PRIEMONIŲ RENGIMAS IR MODULINIŲ MOKYMO PROGRAMŲ IŠBANDYMAS“

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla sėkmingai įgyvendino Europos socialinio fondo administruojamą projektą „Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-023. Projektas buvo vykdomas pagal Europos Komisijos 2009 m. liepos 17 d. sprendimą dėl 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo, pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-04-V „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.

 

Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo lankstumą ir gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai, parengiant ir išbandant modulinėms mokymo programoms skirtas mokymo priemones.

 

Projekto vykdymo metu buvo parengtos ir išbandytos modernios ir patrauklios e-mokymo(si) priemonės, skirtos kontaktiniam ir nuotoliniam mokymui(si) pagal variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto modulines mokymo programas. Priemonių naudotojai – visos Lietuvos profesinės mokyklos, vykdančios variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto specialistų rengimą. Parengta interaktyvi e-mokymo priemonės naudojimo instrukcija video formate.

 

Projektui įgyvendinti panaudota 283 446,71 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Sukurtą e-mokymo(si) priemonę sudaro 6 moduliai: „Automobilių varikliai“, „Automobilių transmisija“, „Automobilių važiuoklė“, „Automobilių elektros įrenginiai“, „Automobilių elektroninės valdymo sistemos“ „Automobilių kėbulas“.

———-

  • Nuoroda į sukurtą  e-mokymo(si) priemonę (mokinio darbo knyga)
  • Norintys detaliau susipažinti su parengta e-mokymo(si) priemone, prašome kreipkitės dėl prieigos kodo el.paštu vavm@vavm.lt
  • Gavę prieigos kodą, prašome prisijunkite prie www.autoemokymas.lt
Skip to content