Alytaus profesinio rengimo centro koordinuojamas Leonardo da Vinci projektas „TOBULĖKIME KARTU”

  • Titulinis
  • Alytaus profesinio rengimo centro koordinuojamas Leonardo da Vinci projektas „TOBULĖKIME KARTU”

 „Tobulėkime kartu“

 

Projekto tikslas

Projektas skirtas inžinerinės pramonės krypties ir su šiuo sektoriumi susijusių mokymo programų mokinių profesinių kompetencijų tobulinimui, vadovaujantis profesinio rengimo standartais bei ES šalių patirtimi. Projektas pagerins mokinių profesines žinias ir gebėjimus, plėtos tarptautinįbendradarbiavimą, suteiks galimybę ateityje lengviau integruotis konkurencinėje Lietuvos ir ES darbo rinkoje.

Projekto dalyviai

Projekto dalyviai — IVT grupė, pirminio profesinio rengimo lygmens baigiamojo kurso mokiniai, besimokantys automobilių mechaniko (12 mokinių), automobilių kėbulų remontininko

(14 mokinių), automobilių elektromechaniko (18 mokinių), elektros įrengimų elektromechaniko (12 mokinių), suvirintojo (6 mokiniai) mokymo programų. Projektas užtikrina lygiavertės partnerystės principą, nes iš kiekvienos siunčiančios mokyklos partnerės projekte dalyvaus po

16 mokinių. Projekte dalyvaus 4 mokiniai, kurie mokosi pagal pritaikytas Bendrąsias programas (mokiniai, turintys mokymosi sutrikimų, kuriems parenkami alternatyvūs mokymo metodai).

Projekto rezultatai

Projekto metu dalyviai ne tik patobulins savo kompetencijas dirbant su modernia technika ir įrankiais, bet ir pagilins jau turimas kompetencijas ir praktinius įgūdžius juos pritaikydami naujoje šiuolaikinėje mechaninės inžinerijos srityje. Mokiniai išmoks labiau pasitikėti savo jėgomis, būti savarankiški, veiklūs ir atsakingi, norintys ir gebantys nuolat mokytis, tenkinti pažinimo poreikius, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Tai projekto dalyviams leis aiškiau apsibrėžti jų karjeros planus ir suvokti, kad sėkmingą įsidarbinimą ir karjeros

galimybes lemia mokymosi ir stažuotės metu įgytos žinios ir gebėjimai, darbo rinkos veiksniai, sugebėjimas prisiimti atsakomybę už savo karjerą. Projektas bus vykdomas 2013–2014 metais Švedijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Anglijoje ir Lietuvoje. Stažuotės metu projekto dalyviai susipažins su priimančių šalių profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama technika ir įranga, darbo kultūra, darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją. Projekto rezultatai bus pristatomi ir aptariami įvairių konferencijų, seminarų, mokymų, vadovų pasitarimų, Centro tarybos, mokytojų ir mokinių posėdžių, kurie bus organizuojami APRC, metu.

Projekto sklaida

Siekiant paviešinti projekto rezultatus:

– stažuočių vizitų pabaigoje bus parengtas ir išspausdintas straipsnis Alytaus bei siunčiančių organizacijų regioninėje spaudoje;

– pasibaigus stažuočių dalyvių vizitui, bus surengta projekto rezultatų aptarimo konferencija, į kurią bus pakviesti Lietuvos profesinių mokyklų atstovai, darbdavių atstovai;

– priimančiosios ir siunčiančios organizacijos informaciją apie projekto rezultatus paskelbs savo įstaigų internetiniuose puslapiuose;

– konferencijos metu bus demonstruojamos skaidrės, atspindinčios dalyvių patirtį stažuotėse bei inovatyvias technologijas ir idėjas;

– visa su projekto rezultatais susijusi informacija bus paskelbta bei atitinkamai nuolat atnaujinama internetiniame Alytaus profesinio rengimo centro tinklapyje.

Skip to content