AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ SPECIALISTŲ RENGIMO YPATUMAI ES ŠALYSE

  • Titulinis
  • AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ SPECIALISTŲ RENGIMO YPATUMAI ES ŠALYSE

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla yra VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos vykdomo Leonardo da Vinci projekto „AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ SPECIALISTŲ RENGIMO YPATUMAI ES ŠALYSE“ Nr. LLP-LdV-VETPRO -2012-LT-0732 “ partnerė.

Projekto tikslas – patobulinti profesinio mokymo specialistų, susijusių su automobilių mechanikų rengimu, profesines kompetencijas, leisiančias plėtoti ir atnaujinti praktinio mokymo bazę ir organizuoti praktinį mokymą.

Projekto nauda – galimybė mokyklos profesinio mokymo specialistams (profesijos mokytojams dėstantiems automobilių mechaniko specialybės dalykus, asmenims, atsakingiems už mokinių praktinio mokymo organizavimą) išvykti į Italiją, Estiją ir Prancūziją.

Numatomos kelionės (datos ir dalyviai):

1. Italija „E.L.S. FORM Pantheon Park s.r.l.”, Chieti – 2012-09-23 – 2012-09-29, (1 dalyvis iš mūsų institucijos).

2. Estija „MTU Siksali Arendusselts“, Voru – 2012-09-30 – 2012-10-06, (1 dalyvis iš mūsų institucijos).

3. Prancūzija „EURL Aristote“, Paryžius – 2012-11-04 – 2012-11-10, (1 dalyvis iš mūsų institucijos).

Projekto dalyvių atrankos kriterijai:

• dalykinė sritis (dalyvis turi būti profesinio mokymo specialistas, susijęs automobilių mechaniko mokymo programos įgyvendinimu: turi patirties rengiant šią mokymo programą, dėsto šios specialybės dalyką/dalykus arba yra atsakingas už mokinių praktinio mokymo organizavimą). Profesinio mokymo specialistai atitinkantys šį kriterijų galės pretenduoti į vizito dalyvių gretas.

• kalbiniai gebėjimai. Dalyviams mokantiems anglų arba vizito šalių kalbą (italų, estų, prancūzų) bus teikiamas prioritetas.

• sugebėjimas dirbti komandoje;

• mokėjimas naudotis technine įranga (darbas kompiuteriu, Microsoft Office programų paketu, fotoaparatu, vaizdo kamera, skeneriu, multimedija).

Dalyviams paskirtos užduotys: susipažinti su kitose šalyse naudojama įranga skirta kėbulų remontui, suvirinimo darbų atlikimui, automobilių diagnostikai, šios įrangos galimybėmis, pritaikymu praktiniame automobilių mechanikų rengime, patobulinti savo žinias automobilių mechanikų praktinio mokymo organizavimo srityje, taip pat pasidalinti savo patirtimi, užmegzti dalykinius santykius, ugdyti kalbines ir bendrakultūrines kompetencijas, vykdyti projekto rezultatų kūrimą ir sklaidą.