„DARBO KULTŪROS IR KOMPETENCIJŲ SINERGIJA“

  • Titulinis
  • „DARBO KULTŪROS IR KOMPETENCIJŲ SINERGIJA“

Alytaus profesinio rengimo centras gavo dotaciją Leonardo da Vinči mobilumo projektui Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0486 „Darbo kultūros ir kompetencijų sinergija“ įgyvendinti. Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla yra partneriai šiame projekte.

Pagrindinis projekto tikslas

Projektas skirtas inžinerinės pramonės sektoriaus mokinių darbo kultūros ir kompetencijų gilinimui, remiantis ES šalių patirtimi. Projektas pagerins mokinių profesinius įgūdžius ir kompetencijas, plėtos tarptautinį bendradarbiavimą, suteiks galimybę ateityje lengviau integruotis į konkurencinę Lietuvos ir ES darbo rinką.

Tikslai:

– Skatinti mokinius dirbti tarptautinėje komandoje, ugdyti tarpkultūrinės komunikacijos ir kalbinius įgūdžius;

– Ugdyti mokinių tarptautinį mobilumą, jų gebėjimą adaptuotis naujoje aplinkoje ir integruotis į tarptautinę darbo rinką;

– Perimti gerąją užsienio šalių patirtį dirbant su naujausia technika, modernia įranga, technologijomis bei perduoti ją Lietuvos įmonėms;

– Stiprinti tarptautinį mokymo įstaigų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, siekiant bendrų tikslų, nuolat palaikant ryšį ir kartu organizuojant projekto sklaidą;

– Praktiniame darbe susipažinti su reikalavimais bei darbo kultūra, kurie keliami mechaninės inžinerijos sektoriaus specialistams Europos šalyse.

Projekto dalyviai – IVT grupė, pirminio profesinio rengimo lygmens mokiniai, besimokantys automobilių remontininko, automobilių kėbulų remontininko, automobilių elektros įrengimų remontininko, elektros įrengimų montuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo bei tolimųjų reisų vairuotojo-ekspeditoriaus mokymo programų.

Projekto rezultatai

Projekto metu dalyviai patobulins praktinius įgūdžius, kompetencijas, gebėjimus dirbti modernia technika ir įrankiais, pagilins jau turimas kompetencijas ir praktinius įgūdžius juos pritaikydami naujoje šiuolaikinėje mechaninės inžinerijos srityje. Mokiniai išmoks labiau pasitikėti savo jėgomis, būti savarankiški, veiklūs ir atsakingi, norintys ir gebantys nuolat mokytis, tenkinti pažinimo poreikius, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Tai projekto dalyviams leis aiškiau apsibrėžti jų karjeros planus ir suvokti, kad sėkmingą įsidarbinimą ir karjeros galimybes lemia mokymosi ir stažuotės metu įgytos žinios ir gebėjimai, darbo rinkos veiksniai, sugebėjimas prisiimti atsakomybę už savo karjerą.

Projektas bus vykdomas 2011–2012 metais, Švedijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. Stažuotės metu projekto dalyviai susipažins su priimančių šalių profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama technika ir įranga, tuo pagilindami savo profesines kompetencijas, susipažins su darbo kultūra ES šalyse, darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies miesto istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Projekto rezultatai bus skleidžiami tarp Lietuvos profesinių mokyklų, Alytaus miesto ir rajono ugdymo įstaigų, bendruomenės, visų projekte dalyvaujančių organizacijų bendruomenių.