KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT MOKINIŲ PRAKTIKOS ĮMONĖSE ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO KOKYBĖS”

  • Titulinis
  • KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT MOKINIŲ PRAKTIKOS ĮMONĖSE ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO KOKYBĖS”

Panevėžio profesinio rengimo centras gavo dotaciją Leonardo da Vinči mobilumo projektui „Kompetencijų tobulinimas, siekiant mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybės”, projekto Nr. LLP-LDV-VETPRO-2011-LT-0637. Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla yra partneriai šiame projekte.

Projekto pradžia: 2011.09.30

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybę bei r skatinti nuolatinį įgūdžių ir žinių siekimą.

Pagrindinis projekto poreikis – specialistų, susijusių su mokinių praktikos įmonėse organizavimu bei vertinimu, kompetencijų tobulinimas, siekiant mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybės.

Suplanuoti vizitai:

Lisabonos profesinio mokymo centras CENFIM / PORTUGALIJA

Berufskolleg Kempen / VOKIETIJA, 2011 lapkričio 27d – gruodžio 3

Projekto dalyviai – VšĮ PPRC, VTVPMC, Vilniaus automechanikos ir verslo bei Ukmergės technologijų ir verslo mokyklų vadovai bei profesijos mokytojai ir PPPAR bei AB „Lietkabelis“ atstovai .

Numatomi rezultatai:

Specialistų, susijusių su mokinių praktikos įmonėse organizavimu bei vertinimu, patobulintos kompetencijos, projekto dalyvių įgyta tarptautinė patirtis, parengta detalumu ir objektyvumu patobulinta mokinio praktikos įmonėje dienynėlio forma teigiamai įtakos mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybę.

Pagerės projekte dalyvavusių profesinio mokymo institucijų absolventų darbinė integracija į Panevėžio, Vilniaus bei Ukmergės regiono pramonės įmones, akcines bendroves, paslaugų įmones bei kitas organizacijas; kels bendrą darbo jėgos kvalifikacijos lygį šiuose regijonuose.

PPPAR ir AB“Lietkabelis“ atstovų dalyvavimas projekte skatins bendradarbiavimą tarp verslo aplinkos ir mokymosi institucijų.

Projekto Lietuvos ir užsienio partnerių bendradarbiavimo bei abipusio pasitikėjimo plėtotė formuos profesinio lygiavertiškumo, lygiateisiškumo sampratą ES.

Užsienio k. mokėjimas suteikia didesnes galimybes pasinaudoti užsienietiška profes. mokymui skirta literatūra, ieškoti reikiamos informacijos internete.