MOKINIŲ PRAKTIKA MECHANINĖS INŽINERIJOS SEKTORIUJE SKANDINAVIJOS ŠALYSE

  • Titulinis
  • MOKINIŲ PRAKTIKA MECHANINĖS INŽINERIJOS SEKTORIUJE SKANDINAVIJOS ŠALYSE

Alytaus profesinio rengimo centras vykdė Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Mokinių praktika mechaninės inžinerijos sektoriuje Skandinavijos šalyse“ Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0220.

Projekto partneriai Lietuvoje: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Kauno mechanikos mokykla.

Projekto dalyviai – pirminio profesinio rengimo lygmens mokiniai, besimokantys automobilių remontininko, automobilių kėbulų remontininko, automobilių elektros įrengimų remontininko, elektros įrengimų montuotojo bei automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programų.

Projekto tikslai: tobulinti mokinių profesinius gebėjimus, specialybės užsienio kalbą, siekiant įgyti profesines kompetencijas atitinkančias inovatyvių europinių technologijų lygį; skatinti mokinius siekti naujų kompetencijų, reikalingų jų profesinei karjerai ir didinančiųjų mobilumą Europos darbo rinkoje.

Projekto metu dalyviai ne tik patobulins praktinius įgūdžius, kompetencijas, gebėjimus dirbti moderniais įrankiais ir prietaisais, bet ir išmoks turimas kompetencijas ir praktinius įgūdžius pritaikyti naujoje šiuolaikinėje automobilių kėbulų remonto bei inžinerinės pramonės srityje. Mokysis pasitikėti savo jėgomis, būti savarankiški, veiklūs ir atsakingi. Europos kvalifikacijų sąrangoje numatytų kompetencijų įgijimas užtikrins sėkmingesnę mokinių, projekto dalyvių, profesinę karjerą.

Pagal šį projektą keturi Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos mokiniai dvi savaites stažuosis Švedijos Nifsarpsskolan profesinėje mokykloje.

2010 m. kovo 14-27 dienomis Švedijos mokykloje stažavosi du atomobilių mechaniko specialybės mokiniai, o balandžio 10-24 dienomis tobulintis išvyko du automobilių elektromechaniko specialybės mokiniai.

unnamed (1)                        unnamed