„NORDIC-BALTIC MOBILITY PROGRAMME FOR PUBLIC ADMINISTRATION“ KOORDINUOJAMAS PROJEKTAS „EUROPOS PROFESINIO MOKYMO KREDITŲ SISTEMOS (ANGL. ECVET) DIEGIMAS NACIONALINĖJE PROFESINIO MOKYMO SISTEMOJE. SUOMIJOS IR DANIJOS PATIRTIS“

  • Titulinis
  • „NORDIC-BALTIC MOBILITY PROGRAMME FOR PUBLIC ADMINISTRATION“ KOORDINUOJAMAS PROJEKTAS „EUROPOS PROFESINIO MOKYMO KREDITŲ SISTEMOS (ANGL. ECVET) DIEGIMAS NACIONALINĖJE PROFESINIO MOKYMO SISTEMOJE. SUOMIJOS IR DANIJOS PATIRTIS“

Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (angl. ECVET) diegimas nacionalinėje profesinio mokymo sistemoje. Suomijos ir Danijos patirtis (PA-GRO-525)

 

Projekto tipas: pažintinis vizitas.

Finansavimo šaltinis: Šiaurės šalių Ministrų tarybos administruojama mobilumo programa „Nordic-Baltic mobility programme for public administration“. http://www.norden.ee/en/about-us/funding/mobility-programme-for-public-administration.

Paraiškos teikėjas: Švietimo mainų paramos fondas

Partneriai: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla

Priimantieji partneriai: Suomijos tarptautinių mobilumų centras „CIMO“ ir Danijos nacionalinė agentūra „Danish Agency for Universities and Internationalisation“.

Projekto trukmė: nuo 2013-06-01 iki 2013-10-25.

Pažintinio vizito tikslai:

  • Susipažinti su Suomijos ir Danijos šalių patirtimi diegiant ECVET elementus į šalių nacionalines profesinio mokymo sistemas (iššūkiai, problemos, pamokos). Kaip užtikrinamas šiame procese dalyvaujančių suinteresuotų šalių (valdžios institucijų, profesinio mokymo tiekėjų, verslo įmonių ir kt. socialinių partnerių ) bendradarbiavimas. Verslo atstovų įtraukimo į ECVET diegimo procesas. Projekte dalyvaujančių šalių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo, kvalifikacijų sistemų pripažinimas.
  • Susipažinti su šalių profesinio mokymo institucijų patirtimi: diegiant ECVET elementus savo institucijose per MVGP projektus; ECVET nauda mokymosi rezultatų pripažinimui ir mobilumo pasiekimų integravimui į profesinio mokymo sistemas; susitarimų, sutarčių derinimas, susitarimų memorandumo tarp mokymo institucijų pasirašymas ir įgyvendinimas (angl. Memoranda of Understanding), mobilumo pasiekimų vertinimo procedūros organizavimas, EUROPASS naudojimas.
  • Susipažinti su patirtimi administruojant projektą “Nacionaliniai ECVET ekspertai”, darbo su ekspertais eiga ir veiklomis, ECVET nacionalinių ekspertų funkcijomis, iniciatyvomis, viešinimo priemonės pasiekti rezultatai.

Planuojami rezultatai:

  • Pagilintos projekto dalyvių žinios apie ECVET perkėlimą į Suomijos ir Danijos nacionalines profesinio mokymo sistemas. Žinios apie užsienio šalių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemas, kvalifikacijų pripažinimą, mobilumo metu įgytų pasiekimų vertinimą.
  • Bendradarbiavimo ryšių užmezgimas su Suomijos ir Danijos atstovais, atsakingais už EVCET diegimą, ECVET nacionaliniais ekspertais. Tolesnis keitimasis patirtimi, konsultacijos.
  • Projekto “Nacionaliniai ECVET ekspertai” parengimas ir vykdymas atsižvelgiant į aplankytose šalyse įgytą patirtį .
  • ECVET partnerystės, kurioje dalyvautų valdžios institucijos, socialiniai partneriai, sektorių atstovai, Lietuvoje sukūrimas.

VIZITAS SUOMIJOJE

 2013 m. rugpjūčio 18-20 d. vko pirmasis vizitas į Suomiją.

Vizito dalyviai susitiko su Europos Komisijos nacionalinės agentūros tarptautinių mobilumų centro „CIMO“ darbuotojais, Suomijos švietimo ir kultūros ministerijos, Nacionalinės švietimo tarybos atstovais, Nacionaliniais ECVET ekspertais. Aplankyta profesinio mokymo įstaiga OMNIA.

Pirmoje susitikimo dalyje pristatyta Suomijos švietimo sistema, daugiau dėmesio kreipiant į profesinį mokymą. Kalbėta apie profesinio mokymo populiarumą Suomijoje ir didelius stojimo konkursus, palyginti nedidelį iškrentančių iš profesinio mokymo sistemos skaičių (apie 9%) bei galimybę tęsti mokslus politechnikumuose ar aukštosiose. Įdomu tai, kad kompetencijų vertinimas Suomijos profesinėse mokyklose organizuojamas per gebėjimų demonstravimą, kuris yra vertinamas komisijos. Baigiamojo egzamino nėra.

Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (angl. ECVET) diegimas Suomijoje vyksta sklandžiai, nes jau nuo 2014 m. įgyvendinti keli nacionaliniai projektai šia tema. Suomiai pasiruošę nuo 2014 m. rugsėjo mėn. profesinį mokymą organizuoti pagal ECVET rekomendacijas. Tam labai prisidėjo nuo 2012 m. įgyvendinamas EK projektas „Nacionaliniai ECVET ekspertai“.

Suomijoje atrinkta net 13 ECVET ekspertų, kurie atsakingi už renginių ne tik savo mokyklose bet ir regionuose organizavimą, mokytojų konsultavimą ECVET klausimu ir pan. Visi jie – profesinių mokyklų atstovai.

Vizito dalyviai aplankė profesinę mokyklą OMNIA, kurioje susipažino su ECVET taikymu organizuojant Leonardo da Vinci mobilumo projektus: kaip organizuojamas tarptautinis mobilumas, kaip suderinami mokymosi rezultatai, kurie turės būti pasiekti stažuotės metu, kokie naudojami dokumentai, kaip vykdomas mokymosi rezultatų vertinimas, kaip pripažįstamos kompetencijos.

Norden

Skip to content