SOCIALINIŲ PARTNERIŲ IR PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ (LLP-LdV-VETPRO-2009-0216 )

  • Titulinis
  • SOCIALINIŲ PARTNERIŲ IR PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ (LLP-LdV-VETPRO-2009-0216 )

„Socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimo patirtis ES šalyse“ LLP-LdV-VETPRO-2009-0216

Projektą vykdo: profesijos mokytojai, bendradarbiaujantys su socialiniais partneriais, organizuojantys praktinį mokymą; profesinio mokymo specialistai, turintys patirties kuriant mokymo programas; verslo įmonių ir mokymo įstaigų vadovai.

Projekto teikėjas – Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Partneriai Lietuvoje – Panevėžio profesinio rengimo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras, socialinis partneris UAB „Prometecus“.

Priimantys partneriai – Lenkijos Poznanės automechanikų rengimo centras, Ispanijos Decroly mokymo centras, Švedijos Malmės Agnesfrid gimnazija.

Projekto dalyvių poreikiai: užsienio šalių mokymo įstaigose įgyti bendradarbiavimo patirties tarp socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų, kas padėtų gerinti profesinio rengimo kokybę, tobulinti mokymo turinį ir rengti specialistus, atitinkančius kintančios darbo rinkos reikalavimus.

Projekto tikslas: įgyti bendradarbiavimo patirties tarp socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų, kuri įtakoja profesinio mokymo kokybės gerinimą:

•     sudarant mokymo programas;

•     rengiant gamybinės praktikos įmonėse programas;

•     keliant įmonės darbuotojų/mokytojų kvalifikaciją.

Plačiau apie projektą