„VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VIDINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MODELIO DIEGIMAS PROFESINĖJE MOKYKLOJE”

  • Titulinis
  • „VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VIDINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO MODELIO DIEGIMAS PROFESINĖJE MOKYKLOJE”

Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje Nr. VPI-2.2-ŠMM-05-K-01-094

Projektas finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų Lietuvos 2007-2013 metų 2.2 priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas”

Projekto pradžia- 2010m. lapkričio 25d.

Projekto pabaiga- 2012m. lapkričio 25d.

Projekto suma- 880027 Lt.

Projekto tikslas – pagal parengtą vidurinio ugdymo programos profesinėje mokykloje kokybės užtikrinimo modelį, parengti priemones ir sukurti aplinkas, reikalingas šio modelio diegimui.

Projekto vykdytojas:

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Projekto partneriai:

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija

Vilniaus automechanikos ir verso mokykla

Kauno statybininkų rengimo centras

Kauno taikomosios dailės mokykla

Marijampolės profesinio rengimo centras

Šiaulių profesinio rengimo centras

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Alytaus profesinio rengimo centras

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Utenos regioninio profesinio mokymo centras

Projekto veiklos ir laikotarpiai:

Bendrojo lavinimo dalykų, temų santraukų, savikontrolės klausimų ir testų talpinimas MOODLE virtualioje aplinkoje:

Mokymai dirbti Moodle sistemoje – 2010 gruodis-2011 kovas

Medžiagos Moodle sistemoje rengimas -2011 balandis- 2011 birželis

Parengtos medžiagos redagavimas – 2011 birželis-2011 liepa

Praktinių užduočių metodinės medžiagos parengimas ir išleidimas

Medžiagos rengimas – 2011 vasaris- 2011 gegužė

Medžiagos išleidimas – 2011 rugpjūtis

Praktinių ir laboratorinių darbų filmavimas ir CD išleidimas – 2011 sausis- 2011 birželis

Užduočių darbui su interaktyvia lenta kūrimas

Mokymai dirbti su interaktyvia lenta – 2011 vasaris- 2011 balandis

Medžiagos interaktyviai lentai rengimas – 2011 gegužė- 2011 liepa

Mokymai prevencijos, nediskriminavimo, socializacijos ir psichologijos temomis

Mokymai administracijos darbuotojams – 2011 rugsėjis

Mokymai mokytojams – 2011 spalis

Mokymai švietimo pagalbos specialistams – 2011 birželis

Mokymai mokyklos tarybos nariams – 2011 spalis

Mokymai mokinių tarybos nariams – 2011 spalis

Pagalbos mokiniui programos diegimas – 2011 rugsėjis- spalis

Prevencinės veiklos programos diegimas – 2011 rugsėjis-spalis

E- dienyno diegimas – 2011 gegužė

Modelio išbandymas su 11 klasės mokiniais – 2011 rugsėjis- 2012 birželis

Savianalizės klausimyno parengimas, modelio veiksmingumo įvertinimas bei tobulintinų veiklų numatymas – 2012 balandis- 2012 spalis

Skip to content