.

NAUJIENA! 

Kviečiame mokinius, baigusius 8 klases, mokytis į gimnazijos I klasę (9 klasę) kartu pasirenkant automechaniko specialybę.

 

Pirmus dvejus metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų.

Vietoje technologijų dalyko mokysis pagal automobilių mechaniko  mokymo programos modulius.

 

Įgiję pagrindinį išsilavinimą,  toliau galės mokytis pagal  profesinio mokymo  programą kartu su  su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

 

Per 4 metus mokinys įgis:

vidurinį išsilavinimą – gaus brandos atestatą;

automobilių mechaniko  specialybę – gaus profesinio mokymo diplomą.

 

Dokumentai priimami Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje, Geležinio Vilko g. 16.

 

Stojantieji mokykloje užpildo prašymą ir pateikia šiuos dokumentus:

8 kl. baigimo pažymėjimą (originalą). Mokiniai, turintys neigiamus pažymius, nepriimami.

Sveikatos pažymą 027-1/a forma.

Dvi foto nuotraukas (3×4 cm).

Gimimo liudijimą arba asmens tapatybės kortelę.

 

 

Tel. (8 5) 261 85 24
vavm@vavm.lt
www.vavm.lt