UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Veikla Laikas, atsakingi asmenys
1.   MOKSLO IR ŽINIŲ diena –integruota, pažintinė, informacinė veikla Rugsėjo 2 d.

Atsakingi: grupių auklėtojai, vadovai

 

2.   SAVIVALDOS diena – ugdymaskarjerai Spalio 4 d.

Atsakingi:Mokinių taryba, mokytoja R.Schmid

 

3.   SPORTO ir SVEIKATOS DIENA – III gimnazijos klasėms; sportinė veikla ir varžybos, prevencinės programos Spalio 24 d.

Atsakingi: kūno kultūros mokytojai,  soc.pedagogas, psichologas

 

4 – 5. Prevencinių programų, projektinių veiklų įgyvendinimas Lapkričio 27d., kovo25 d.

Atsakingi: soc. pedagogas, psichologas, grupių auklėtojai, vadovai

 

6. UGDYMAS KARJERAI – profesinės karjeros dienos – profesinis orientavimas; informacinė-pažintinė veikla.Profesinio orientavimo dienos –veiklos neformaliose erdvėse (Litexpoir kt.) ugdymo karjerai projektai, informacinė – pažintinė veikla Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, poreikius, susitarimus su socialiniais partneriais, priimančiomis organizacijomis,

parodų organizavimo dienas.

Atsakingi: skyrių vedėjai, metodininkas

 

7. Krašto apsaugos diena – pilietinio ugdymo ir Lietuvos kariuomenės pažinimo pamoka Kovo 19 d.

Atsakingi: mokytoja metodininkė  I.Žydelienė

 

8.Valstybinių švenčių minėjimai: Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Sausio 13-osios Vasario 13 d., kovo 10 d.,sausio 13 d.

Atsakingi: vadovaujantis  individualiai sutartų darbų sąrašu.

 

9. Savanorystės ir socialinių projektų diena Birželio 4d.

Atsakingi: R. Schmid ir vadovaujantis  individualiai sutartų darbų sąrašu.

 

10 – 11. Mokomųjų dalykų veiklos kitose edukacinėse aplinkose  (vykdomos dvi išvykos vidurinio ugdymo laikotarpiu) Lapkričio 29 d. irbalandžio 24 d.

Atsakingi: gimnazijos skyriaus vedėja, grupių auklėtojai, dalykų mokytojai

 

12 – 15.Pažintinė ir kultūrinė veikla kitose aplinkose

 

Birželio 17 – 19 d.

Atsakingi: gimnazijos skyriaus vedėja, grupių auklėtojai, dalykų mokytojai