Dienos per mokslo metus karjeros planavimo ir prevencinei veiklai

  • Titulinis
  • Dienos per mokslo metus karjeros planavimo ir prevencinei veiklai

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, edukacinei, karjeros planavimo ir prevencinei veiklai

Veikla Laikas, atsakingi asmenys
1.   MOKSLO IR ŽINIŲ diena – integruota, pažintinė, informacinė veikla Rugsėjo 1 d.

Atsakingi: grupių auklėtojai, vadovai

2.   SAVIVALDOS diena – ugdymas karjerai Spalio 5 d.

Atsakingi: Mokinių taryba,  mokytoja R.Schmid

3.   Prevencinių programų, projektinių veiklų įgyvendinimas Lapkričio 27 d., kovo  25 d.

Atsakingi: soc. pedagogas, psichologas, grupių vadovai,

4 – 5. SPORTO ir SVEIKATOS DIENA – III gimnazijos klasėms; sportinė veikla ir varžybos, prevencinės programos Gegužės 03-07 d.

Atsakingi: kūno kultūros mokytojai,  soc. pedagogas, psichologas

6. UGDYMAS KARJERAI – profesinės karjeros dienos – profesinis orientavimas, profesinių gebėjimų savaitė „ Atrask savo talentą“; informacinė-pažintinė veikla. Profesinio orientavimo dienos – veiklos neformaliose erdvėse (Litexpo ir kt.) ugdymo karjerai projektai, informacinė – pažintinė veikla Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, poreikius, susitarimus su socialiniais partneriais, priimančiomis organizacijomis,

parodų organizavimo dienas.

Atsakingi: skyrių vedėjai

7. Krašto apsaugos diena – pilietinio ugdymo ir Lietuvos kariuomenės pažinimo pamoka Kovo 18 d.

Atsakingi: mokytoja I.Žydelienė

8. Valstybinių švenčių minėjimai: Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Sausio 13-osios Vasario 12 d., kovo 10 d., sausio 13 d.

Atsakingi: vadovaujantis  individualiai sutartų darbų sąrašu.

9. Savanorystės ir socialinių projektų diena Gruodžio 18, birželio 4 d.

Atsakingi: R. Schmid ir vadovaujantis  individualiai sutartų darbų sąrašu.

10 – 11. Mokomųjų dalykų veiklos kitose edukacinėse aplinkose  (vykdomos  išvykos vidurinio ugdymo laikotarpiu)  Vadovaujantis kultūros paso renginių pasiūla

Atsakingi: gimnazijos skyriaus vedėja, grupių vadovai, dalykų mokytojai

12 – 15. Pažintinė ir kultūrinė veikla kitose aplinkose Birželio 7– 18 d.

Atsakingi: gimnazijos skyriaus vedėja, grupių vadovai, dalykų mokytojai