GIMNAZIJOS SKYRIUS

GIMNAZIJOS SKYRIUS

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Mokiniai, kurie pasirinko mokymąsi 9 klasėje, pirmus dvejus metus (I – II gimnazijos klasės) mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir transporto priemonių remontininko mokymo programos modulius. Įgiję pagrindinį išsilavinimą, tęsia mokslus pagal transporto priemonių remontininko mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse.

Gimnazijos skyriaus 9-12 klasių mokiniai mokosi:

  • pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, fizikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų (anglų, rusų), fizinio ugdymo, etikos/ tikybos, pilietiškumo pagrindų.
  • kartu su pagrindinio ir vidurinio ugdymo programomis 9 -12 klasėje mokiniai mokosi ir profesijos dalykų, kurie yra sudėtinė mokymosi programų dalis.
  • pasirenkamųjų profesijos mokymo arba bendrojo ugdymo dalykų/ modulių, atliepiančių mokymosi poreikius ( pvz. Kėbulų techninė priežiūra) .
  • mokiniams, planuojantiems laikyti valstybinius egzaminus  ar turintiems mokymosi sunkumų, siūlomi pasirenkamieji dalykų moduliai (lietuvių kalbos ar kt.).

Mokiniai gali dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos, kt.

Kiekvienais metais pagal mainų programas mokiniai vykskta į tarptautinius projektus (Vokietiją, Prancūziją, Latviją, Ispaniją, Lenkiją ir kt.) gilinti profesinių gebėjimų, tobulinti šnekamąją užsienio kalbą, pažinti Europos šalių kultūrą.

Sėkmingai baigę vidurinio ugdymo programą, išlaikę mokyklinius/ valstybinius brandos egzaminus, mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Paskutiniuose kursuose mokiniai pasirinktos specialybės dalykų (modulinės programos) praktinių įgūdžių įgyja sektoriniame praktinio mokymo centre, autoservisuose. Atlikę praktiką laiko asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, įgyja pasirinktos profesijos diplomą.

Mokymasis gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kuriems akademinė gimnazijos arba vidurinės mokyklos programa pernelyg sunki arba tie, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę. Sėkmingai išlaikiusieji brandos egzaminus, mokslus gali tęsti kolegijose, aukštosiose mokyklose.

Ateitį kuriame patys darydami teisingus, mūsų gebėjimus ir poreikius atitinkančius sprendimus. Nemokamas mokymasis mūsų mokykloje, patikimiausias ir greičiausias būdas tapti savarankišku ir gerai uždirbančiu.

Skip to content