GIMNAZIJOS SKYRIUS

GIMNAZIJOS SKYRIUS

 

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją

 

Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių (I-II kurso) mokiniai mokosi:

 

  • vidurinio ugdymo programos dalykų :lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, istorijos/ geografijos, užsienio kalbų (anglų, rusų), bendrosios kūno kultūros, etikos/ tikybos, gimtosios rusų/lenkų kalbos.
  • automobilių elektros įrengimų modulinės profesinės programos ir automobilių mechaniko modulinės profesinės programos su viduriniu išsilavinimu mokiniai 11-12 klasėje( I ir II kursuose) mokosi ir profesijos dalykų, kurie yra sudėtinė mokymosi programų dalis.
  • pasirenkamųjų profesijos mokymo arba bendrojo ugdymo dalykų/ modulių, atliepiančių mokymosi poreikius ( pvz.Kėbulų techninė priežiūra) .
  • mokiniams, planuojantiems laikyti valstybinius egzaminus  ar turintiems mokymosi sunkumų, siūlomi moduliai
  • ( lietuvių kalbos ar kt.),

 

Mokiniai gali dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos, kt.

 

Kiekvienais metais pagal mainų programas mokiniai   vykskta  į tarptautinius projektus (Vokietiją, Prancūziją, Latviją, Ispaniją, Lenkiją ir kt.) gilinti profesinių gebėjimų, tobulinti šnekamąją užsienio kalbą, pažinti Europos šalių kultūrą.

 

II kurso (12 klasės) pabaigoje mokiniai, išlaikę mokyklinius/ valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę 11-12 klasės programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

 

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų (modulinės programos), praktinių įgūdžių įgyja sektoriniame praktinio mokymo centre,  autoservisuose. Atlikę praktiką laiko asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, įgyja pasirinktos profesijos diplomą.

 

Mokymasis gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kuriems akademinė gimnazijos arba vidurinės mokyklos  programa pernelyg sunki arba tie, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę. Sėkmingai išlaikiusieji brandos egzaminus, mokslus gali tęsti kolegijose, aukštosiose mokyklose.

 

Ateitį kuriame patys darydami teisingus, mūsų gebėjimus ir poreikius atitinkančius sprendimus. Nemokamas mokymasis mūsų mokykloje, patikimiausias ir greičiausias būdas tapti savarankišku ir gerai uždirbančiu.

BACK