Moduliai gimnazistams

Naujovė!  Mokykis savo gimnazijoje ir profesinėje tuo pačiu metu!

Baigi 10 klasę? Norėtum per technologijų pamokas mokytis mėgstamo dalyko? Pasimatuoti profesiją ir pradėti planuoti asmeninę karjerą? Siūlome likti mokytis savo gimnazijoje, III gimnazijos klasėje, o per  technologijų pamokas mokytis profesinėje.

 Priėmimas mokytis pagal pasirinktus modulius prasidės nuo š. m. birželio 1 d.

  • Stojimas į Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklą vykdomas internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą. LAMA BPO sistemoje mokiniai iš pateikto profesinio mokymo programų modulių sąrašo gali pasirinkti jam įdomų modulį.
  • Baigęs 10 klasių ir besimokantis savo gimnazijoje III gimnazijos klasės mokinys galės pasirinkti nuo 5 iki 20 mokymosi kreditų apimties modulį dvejiems mokymosi metams. Pasirinkusieji mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį galės gimnazijoje nesimokyti technologijų ar menų dalykų.
  • Mokinys, besimokydamas savo gimnazijoje ir tuo pačiu metu profesinėje mokykloje, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama darbine veikla, o, įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, įgytos kompetencijos bus įskaitomos, mokiniui sutrumpės mokymosi laikas.
  • Mokinio individualus ugdymo planas bus sudaromas vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais ir moduliui įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis valandomis, neviršijant nustatyto mokiniui maksimalaus savaitinio pamokų skaičiaus, sudarius sutartį su gimnazija.

Stoti galima į :

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS – MODULIS

15 kreditų ( du kartus per savaitę, 5 pamokos)

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa

 

TECHNIŠKAI PRIŽIŪRĖTI VIDAUS DEGIMO VARIKLIUS

Mokėsite paaiškinti vidaus degimo variklių sandarą, veikimą ir techninės priežiūros darbus, taip pat parinkti medžiagas ir priemones vidaus degimo variklių techninės priežiūros darbams atlikti. Galėsite atlikti vidaus degimo variklių techninę priežiūrą naudojantis gamintojo instrukcijomis ir laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

REMONTUOTI VIDAUS DEGIMO VARIKLIUS

Mokėsite paaiškinti vidaus degimo variklių gedimus pagal išorinius požymius, jų nustatymo būdus, remonto priemones ir technologijas. Galėsite nustatyti vidaus degimo variklių mechanizmų ir sistemų gedimus naudojantis techninės būklės diagnozavimui skirtais prietaisais ir įrenginiais. Sugebėsite šalinti vidaus degimo variklių gedimus laikantis gamintojo techninių reikalavimų ir darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, atlikti vidaus degimo variklių montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

Skip to content