.

INFORMACIJA MOKINIAMS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

ESANT KORONAVIRUSO SITUACIJAI

  1. Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas https://dienynas.tamo.lt.
  2. Pagrindinė informacija siunčiama per TAMO dienyną. Esant sistemos trikdžiams, naudojame socialinio tinklo Facebook ir/ar discord uždaras grupes.
  3. Mokinys privalo kiekvieną dieną jungtis prie TAMO dienyno, dalyvauti pamokose, atlikti skirtas užduotis. Esant prisijungimo trikdžiams, informuoti dalyko mokytoją per mokinių grupės Facebook grupę.
  4. Mokiniai pamokoje, TAMO dienyne, mato, kokios yra įkeltos atlikti užduotys, pateiktos nuorodos, kokiose platformose reikia mokytis arba bus sukelti failai, su kuriais reikia susipažinti ar atlikti paskirtas užduotis.
  5. Pamokos metu mokytojai yra pasiekiami grupių Facebook messenger ir/ar discord pokalbiuose. Pagal poreikį vykdomos konsultacijos.
  6. Labai svarbu dalyvauti pirmoje savaitės pamokoje, nes jos metu mokytojas gali pateikti mokomojo dalyko užduotis visos savaitės pamokoms.
  7. Konferencijų/vaizdo pamokos yra planuojamos per nuorodą TAMO dienyne „Atsiskaitomieji darbai“. Atsiskaitomųjų darbų skiltyje mokiniai mato kelintą pamoką vyks pokalbių konferencija ir kokioje aplinkoje vyks pokalbis. Konferencijų/vaizdo pamokos žymimos „projektinis darbas“.
  8. Mokiniai privalo laiku teikti grįžtamąjį ryšį, atlikti užduotis iki mokytojo nurodytos datos ir jas laiku pateikti į mokytojo nurodytą nuorodą.

Karantino metu:

„B kategorijos“ praktinio vairavimo mokymai nevykdomi.

Praktinis mokymas įmonėse nevykdomas, išskyrus mokymą pameistrystės būdu, kai su mokiniu yra sudaryta pameistrystės mokymo sutartis ir pameistrystės darbo sutartis.


Grįžti