Pagalba mokiniui

Socialinė pagalba

Socialinė pedagogė Vita Žukauskaitė dirba 102 B kabinete

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas
Pirmadienis 7.30 – 15.30
Antradienis 7.30 – 15.30
Trečiadienis 7.30 – 15.30
Ketvirtadienis 7.30 – 15.30
Penktadienis 7.30 – 15.15

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius;
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Mokiniai gali kreiptis, jei :

 • Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti;
 • Turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtų įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius.

Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis:

 • Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
 • Kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi.

Daugiau

Psichologinė pagalba

Psichologė Augustė Venclovaitė dirba 102a kabinete

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas
Pirmadienis 7.30 – 16.00
Antradienis 7.30 – 16.00
Trečiadienis 7.30 – 16.00
Ketvirtadienis 7.30 – 16.00
Penktadienis 7.30 – 16.00

Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis. Konsultacijai susitariame (gyvai ar el. paštu: psichologas@vavm.lt) dėl abiems tinkamo susitikimo laiko (pamokos metu arba po pamokų), konsultacijos trukmė – 45 min.

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, gerinti emocinę būseną, padėti mažinti patiriamą stresą, pasitelkiant skirtingus, moksliškai pagrįstus metodus. Skatinti ir prisidėti siekiant tobulinti mokyklos ugdymosi aplinką. Bendradarbiauti su kolegomis, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) siekiant geriausio įmanomo rezultato mokinio ar mokyklos bendruomenės naudai.

Kreipkis į mokyklos psichologą dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

 • jei susiduri su emociniais sunkumais,
 • kamuoja nerimas, depresiška nuotaika, stresas
 • jauti, kad susiduri su panikos atakomis
 • nesutari su draugais,
 • patiri sunkumų bendraujant su tėvais ar mokytojais,
 • jei turi mokymosi sunkumų,
 • jei nori geriau pažinti savo asmenybės savybes,
 • sunku apsispręsti dėl ateities tikslų, plano,
 • jautiesi vienišas, atsiskyręs,
 • tau liūdna, sunku ar tiesiog nori su kuo nors pasikalbėti, pasitarti

Mokyklos psichologo veiklos sritys.

 • įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, bendras psichologinis mokinio įvertinimas
 • konsultavimas: mokinio lūkesčių išgryninimas, konsultavimas naudojant įvairias konsultavimo technikas, papildomas priemones siekiant pasiekti mokinio norimą rezultatą, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, konsultavimas;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas mokinio raidos psichologijos, ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija;

 

Skip to content