Psichologo patarimai

Patarimai mokiniams

UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU IR MOTYVACIJOS STIPRINIMAS.

Svarbu užsibrėžti tikslą ir jo siekti.

Kaip planuoti laiką ir mokytis nuotoliniu būdu?

1. Įsigyk kalendorių. Į jį galėsi rašyti svarbias žinutes, datas, kada ir ką planuoji atlikti.
2. Susikurk mokymuisi tinkamą aplinką.
3. Tinkamai paskirstyk darbo krūvį.
4. Sukoncentruok dėmesį į mokymąsi.
5. Stenkis suprasti medžiagą, kurią mokaisi.
6. Gavęs sudėtingą, daugiau laiko reikalaujančią užduotį, suskaidyk ją į lygias dalis ir
paskirstyk laiko intervalais, per kiek laiko kokią dalį mokysies.
7. Sugalvok, kaip motyvuoti, apdovanoti save po mokymosi.
8. Artėjant egzaminams, išbandyk save egzamino aplinkoje: įsivaizduok egzaminą, auditoriją,
aplinką.
9. Mokydamasis nuotoliniu būdu, klausk ir bendradarbiauk su auklėtoju, mokytojais, draugais;
bendrauk su kitais šeimos nariais, giminėmis, naudodamasis nuotolinėmis technologijomis.

Savęs pažinimas, teigiamas savęs vertinimas, pasitikėjimas savo jėgomis, pomėgių vystymas,
pastangos, pasiekimai padeda patirti mokymosi malonumą ir toliau sėkmingai mokytis.

Patarimai tėvams

MOKINIŲ UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU IR MOKYMOSI
MOTYVACIJOS STIPRINIMAS.

Tėvai turi didelę įtaką vaiko atsakomybės ugdymui, mokymosi motyvacijos stiprinimui.
Stebėkite vaiko mokymosi motyvacijos pokyčius. Pasidomėkite, jei motyvacija sumažėjo, kokios yra
priežastys. Bendradarbiaukite su grupės auklėtoju, mokytojais, kartu ieškokite iškilusių problemų
sprendimo būdų.
Kaip tėvai gali pasirūpinti jaunuolio poreikiais nuotolinio ugdymo(si) metu?
1. Bendraudami išlaikykite vidinę ramybę, kalbėkitės apie pokyčius.
2. Skatinkite jaunuolį laikytis nuoseklios dienotvarkės.
3. Padėkite pasiruošti tinkamą mokymuisi aplinką.
4. Domėkitės jaunuolio ugdymo(si) procesu: džiaukitės jo pasiekimais, motyvuokite dar
geresniems mokymosi rezultatams.
5. Stiprinkite vaiko savęs vertinimą. Savęs vertinimas susijęs su mokymosi motyvacija.
6. Skatinkite jaunuolį mokytis dėl savęs, dėl savo ateities, geresnio darbo, didesnio uždarbio.
7. Aptarkite artėjantį egzaminų laikymo laikotarpį: pasiruošimą, egzaminų streso įveikos
būdus, tolimesnės ateities perspektyvas.
8. Skatinkite palaikyti bendravimą su kitais šeimos nariais, giminėmis, draugais, naudodamiesi
nuotolinėmis technologijomis.

„Visų mokslų tikrasis ir dėsningas tikslas – teikti žmonių gyvenimui naujus
išradimus ir gėrybes“ (Fransisas Beikonas)

Patarimai mokytojams

MOKINIŲ UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU IR MOKYMOSI
MOTYVACIJOS STIPRINIMAS

Mokinius labiausiai motyvuoja patirta sėkmė ir pasiekti rezultatai.
Mokinių ugdymas(is) nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams:
1. Kurkite palankų, pozityvų emocinį mikroklimatą.
2. Skatinkite mokinius dirbti tiek individualiai, tiek grupelėse, naudojantis nuotolinėmis
technologijomis.
3. Stiprinkite mokinių teigiamą savęs vertinimą, pastebėkite ir įvertinkite mokymosi rezultatus.
4. Stiprinkite vidinę ir išorinę mokymosi motyvaciją tikslui pasiekti.
5. Bendradarbiaukite su mokinių tėvais, aptarkite mokinių pasiekimus, ieškokite iškilusių
problemų sprendimo būdų.

„Visų mokslų tikrasis ir dėsningas tikslas – teikti žmonių gyvenimui naujus
išradimus ir gėrybes“ (Fransisas Beikonas)

Skip to content