Sektorinis praktinio mokymo centras

  • Titulinis
  • Sektorinis praktinio mokymo centras

Įgyvendinus  ES lėšomis finansuotą projektą „Modernaus variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto mokymo centro sukūrimas“ Bukiškio k., Vilniaus r. įrengtas sektorinis praktinio mokymo centras

Projektą įgyvendino Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.  Projekto įgyvendinimo metu  atlikta 2452 kv. m  garažo paskirties pastato rekonstrukcija, įrengiant,  variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto specialistų praktiniam mokymui skirtas elektroninių valdymo sistemų diagnostikos, transmisijos, variklių, važiuoklės, stabdžių remonto, dažymo   praktinio mokymo dirbtuves. 

Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto sektorinis praktinio mokymo  centras vienintelis Vilniaus regione, didžiausias Lietuvoje. 

 

Tikslas

Sektorinio praktinio mokymo centro tikslas – organizuoti praktinį mokymą besimokantiems kitose Lietuvosir kitį šalių profesinio mokymo įstaigose, kolegijose, universitetuose, bendrojo ugdymo mokyklose, sudaryti sąlygas profesijos mokytojams, technologijų mokytojams, įstaigų ir įmonių darbuotojams, taip pat fiziniams asmenims tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naujų kompetencijų.

Mokymai

Sektoriniame praktinio mokymo centre vykdomas pirminis profesinis mokymas, tęstinis mokymas, neformalus profesinis mokymas siekiant įgyti naujas kvalifikacijas ar jas patobulinti. Tai pat sukurta modernia technologine baze kviečiami naudotis kitų profesinių bei bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai ir mokytojai, aukštųjų mokyklų studentai ir dėstytojai, įmonių darbuotojai, kiti suinteresuoti fiziniai asmenys.
Mokymai specialybės įgyjimui ar persikvalifikavimui vykdomi specializuotose, aprūpintose moderniomis mokymo(si) priemonėmis, praktinio mokymo dirbtuvėse:

ELEKTRONINIŲ VALDYMO SISTEMŲ DIAGNOSTIKOS IR REMONTO PRAKTINIO MOKYMO DIRBTUVĖS
TRANSMISJOS REMONTO PRAKTINIO MOKYMO DIRBTUVĖS
VARIKLIŲ REMONTO PRAKTINIO MOKYMO DIRBTUVĖS
VAŽIUOKLĖS PRAKTINIO MOKYMO DIRBTUVĖS
MAITINIMO IR UŽDEGIMO SISTEMŲ PRAKTINIO MOKYMO DIRBTUVĖS
KĖBULO REMONTO PRAKTINIO MOKYMO DIRBTUVĖS
KĖBULO DAŽYMO PRAKTINIO MOKYMO DIRBTUVĖS

Skip to content