Skaitmeniniai diplomai ir atestatai

  • Titulinis
  • Skaitmeniniai diplomai ir atestatai

NUO 2023-05-01 profesinio mokymo DIPLOMAI ir BRANDOS ATESTATAI bus  SKAITMENINIAI

Lietuvos mokyklų absolventai ir abiturientai nuo 2023 metų gegužės 1 d.gaus skaitmeninius profesinio mokymo diplomus ir brandos atestatus. Tai numatyta pakeistoje Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkoje:

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d1fbbd75bc5d11ed924fd817f8fa798e?jfwid=fphezkvt6

Mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus absolventai gali  atsispausdinti, peržiūrėti, atsisiųsti.

Mokiniai  ir absolventai tapatybės atpažinimo priemonėmis per elektroninius valdžios vartus prisijungę prie  Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos registro www.dakpr.smm.lt, galės peržiūrėti jiems išduotą mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, jį atsisiųsti ir atsispausdinti popieriuje.

Suformuotame pažymėjime galima matyti unikalų QR kodą   ir adresą, kuris leidžia patikrinti bei peržiūrėti pažymėjimo vaizdą bet kuriam viešajam vartotojui (pačiam asmeniui, darbdaviui, mokyklai, tėvams, įvairioms institucijoms ir t.t.)

Asmenims, kurie neturi galimybės tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungti prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos registro, pateikus prašymą,  mokykla  persiųs elektroniniu paštu ar atspausdins.

Skip to content