STOJANTIEMS Į 9 KLASĘ

STOJANTIEMS Į 9 KLASĘ

Kviečiame mokytis I gimnazijos klasėje (9 klasėje) ir pasirinkti:

1. Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninės priežiūros ir remonto modulį.

          Per 2 metus mokinys įgis:

  • pagrindinį išsilavinimą – gaus pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
  • Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas – kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

2.   Automobilių kėbulų remontininko specialybės. 

          Per 4 metus mokinys įgis:

  • pagrindinį išsilavinimą – gaus pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
  • vidurinį išsilavinimą – gaus brandos atestatą;
  • automobilių kėbulų remontininko specialybę – gaus profesinio mokymo diplomą.

Sudomino? Nori mokytis?  

Priėmimas vykdomas Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje, Geležinio Vilko g. 16, Vilnius.

Išskyrus asmenims, baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 207001101), socialinių įgūdžių ugdymo programą (kodas 307001101) (vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu 2004 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. ISAK-1019 (suvestinė redakcija nuo 2024-01-31).

–>  Registruokis  <–

Priėmimo metu stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

  • 8 klasės baigimo pažymėjimo kopija
  • medicininė pažyma 086/a
  • medicininė pažyma 027-1/a
  • 4 nuotraukos

Tel. +370 (5) 261 85 24; El. paštas vavm@vavm.lt

www.vavm.lt

Skip to content