TĖVAMS

Informacija tėvams

Mokykla reaguodama į neeilinę situaciją dėl koronaviruso nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ugdymo procesą pradeda vykdyti nuotoliniu būdu.

Informaciją apie ugdymo organizavimą skelbsime TAMO  dienyne. Prašome tėvų stebėti pranešimus dienyne.

Klausimus  dėl  TAMO dienyno  pateikti el.p. gimnazijosskyrius@vavm.lt

Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas https://dienynas.tamo.lt ir mokyklos internetinėje svetaineje  https://vavm.lt .

Visi mokinių atsiskaitymai – rašto darbai, kontroliniai, užduotys kaupiamajam  balui gauti vyks virtualioje aplinkoje MOODLE.

Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose fiksuojamas TAMO dienyne. Visus klausimus, susijusius su nuotoliniu mokymu, padeda spręsti grupių vadovai.

Karantino metu:

  • „B kategorijos“ praktinio vairavimo mokymai nevykdomi.