.

Informacija tėvams

 

Mokykla reaguodama į neeilinę situaciją dėl koronaviruso nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesą pradeda vykdyti nuotoliniu būdu.

 

Informaciją apie ugdymo organizavimą skelbsime TAMO  dienyne. Prašome tėvų stebėti pranešimus dienyne.

Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas https://dienynas.tamo.lt ir mokyklos internetinėje svetaineje  https://vavm.lt .

Visi mokinių atsiskaitymai – rašto darbai, kontroliniai, užduotys kaupiamajam  balui gauti vyks virtualioje aplinkoje.

Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose fiksuojamas TAMO dienyne. Visus klausimus, susijusius su nuotoliniu mokymu, padeda spręsti grupių vadovai.

 

Karantino metu:

  • „B kategorijos“ praktinio vairavimo mokymai nevykdomi.
  • Praktinis mokymas įmonėse nevykdomas, išskyrus mokymą pameistrystės būdu, kai su mokiniu yra sudaryta pameistrystės mokymo sutartis ir pameistrystės darbo sutartis.

 


Grįžti