UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Ugdymo proceso trukmė  III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

 

Kursas Ugdymo proceso trukmė*
Pradžia Pabaiga Dienas / Savaitės
I (VMP) 09-02 06-19 185 d.
II (VMP) 09-02 05-22 163 d.
III (VMP) 09-02 06-30 40 sav.

 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val. Mokymas vyksta lietuvių kalba.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.

Pusmečių datos patvirtintos mokyklos direktoriaus.

 I pusmetis: visoms grupėms : 2019 m. rugsėjo 02 d. – 2020 m. sausio 31 d.

 

II pusmetis:

I kurso grupėms (VMP po 10 kl.) – 2020 m. vasario 3 d. – birželio 19 d.

II kurso grupėms (VMP- po 10 kl.) – 2020 m. vasario 3 d. – gegužės 22 d.

 

II pusmetis(PMP, TP po 12 kl.)

  • 20 kreditų modulinių programų grupėms – 2020 m. vasario 14 d.
  • 50 kreditų modulinių programų grupėms – 2020 m. vasario 3 d.-gegužės 25 d.
  • 110 kreditų modulinių programų grupėms – 2020 m. vasario 3 d. –  birželio 04 d.
  • 90 kreditų tęstinių programų grupėms – 2020 m. vasario 3 d. –  birželio 16 d.

 

  • Dalykinių programų grupėms ( III kursas)

2020 m. vasario d. –  birželio 09 d.