Ugdymo proceso vidurinio ugdymo su profesiniu mokymu programos

  • Titulinis
  • Ugdymo proceso vidurinio ugdymo su profesiniu mokymu programos

Ugdymo proceso trukmė:

 

III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (iki birželio 22 d.);

IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos   (iki gegužės 24 d.);

Profesinio mokymo programų mokiniams mokymo proceso trukmė – ne ilgesnė nei 40 savaičių (su kompetencijų patikrinimu ir diplomų teikimu iki birželio 30 d.).

 Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais

I pusmetis:

visoms grupėms : 2020 m. rugsėjo 01 d. – 2021 m. sausio 29 d.

II pusmetis grupėms po 10 kl.:

I kurso grupėms – 2021 m. vasario 1 d. – birželio 22 d.

II kurso grupėms – 2021 m. vasario 1 d. – gegužės 24 d.

II pusmetis profesinio mokymo programų grupėms po 12 kl.:

20 kreditų tęstinių programų grupėms – 2021 m. sausio 30 d.

50 kreditų modulinių programų grupėms – 2021 m. vasario 1 d. – birželio 23 d.

60 kreditų tęstinių programų grupėms – 2021 m. birželio 10 d.

90 kreditų tęstinių programų grupėms – 2021 m. vasario 1 d. – birželio 15 d.

110 kreditų modulinių programų grupėms – 2021 m. vasario 1 d. – birželio 3 d.

Dalykinių programų grupėms (III kursas) – 2021 m. vasario 1 d. – birželio 8 d.