UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Ugdymo proceso vidurinio ugdymo su profesiniu mokymu programos ( toliau VMP, valst. kodas 33…), dalykinių profesinio mokymo programų ( toliau PMP, valst. kodas 44…) mokiniams organizavimas 2018 – 2019 mokslo metais (mokyklos direktoriaus suderinta su mokyklos taryba):

 

Kursas Ugdymo proceso trukmė*
Pradžia Pabaiga Savaitės
I (VMP) 09-03 06-21 37
II (VMP) 09-03 05-24 33
III (VMP) 09-03 06-30 40

*modulinių profesinio mokymo programų grupių, modulinių programų baigiamųjų kursų grupių praktiniame mokymo centre ir tęstinių profesinio mokymo programų  grupių ugdymo proceso pabaiga nustatyta mokymo grafike.

  • mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val. Mokymas vyksta lietuvių kalba.
  • ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos mokyklos direktoriaus:

 

I pusmetis (visoms grupėms): 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 25 d.

Baigiamųjų kursų modulių, kurie pradedami dėstyti  sausio mėn. ir baigiami  sausio  ar vasario mėn. įvertinimai vedami  modulio pabaigoje. To modulio įvertinimas įrašomas į II pusmetį.

 

II pusmetis:

I kurso grupėms (VMP, III gimnazijos kl.) – 2019 m. sausio 28 d. – birželio 21 d.;

II kurso grupėms (VMP – IV gimnazijos kl.) – 2019 m. sausio 28 d. – gegužės 24 d.

I kurso modulinių profesinio mokymo programų grupių, II ir III baigiamųjų kursų grupių (VMP + PMP) praktiniame mokymo centre ir tęstinių profesinio mokymo programų  grupių II pusmečio pabaigos patvirtintos mokymo grafikuose.

  • Ugdymo proceso trukmė III–IV gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.