MODERNAUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO MOKYMO CENTRO KŪRIMAS

  • Titulinis
  • MODERNAUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO MOKYMO CENTRO KŪRIMAS

MODERNAUS VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO MOKYMO CENTRO KŪRIMAS

.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla įgyvendino Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamą projektą Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-029 „Modernaus variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto mokymo centro kūrimas“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra “.

 

Infrastruktūros plėtros projekto tikslas — gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją.

 

Įgyvendinant projektą įvykdyta 2452 kv.m garažo paskirties pastato rekonstrukcija, pritaikant jį variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto specialistų praktinio mokymo dirbtuvių įrengimui. Sektoriniame praktinio mokymo centre yra įdiegta naujausia technologinė įranga.

 

Projektui įgyvendinti panaudota 3 405 233.43  Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 

Sektoriniame praktinio mokymo centre yra vykdomas pirminis profesinis mokymas, tęstinis mokymas, profesijos mokytojų, įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Centre įdiegta modernia technologine baze turi galimybę naudotis aukštųjų mokyklų studentai, kitų profesinių mokyklų mokiniai, verslo įmonių darbuotojai.

 

Skip to content