.

 

TRAKTORININKŲ MOKYMAI

Vykdomi  pagal šiuos modulius:

  1. TR1 kategorijos traktorių vairavimas, v. k. 3081112.  Trukmė 5 kreditai.
  2. TR2 kategorijos  traktorių  vairavimas, v. k. 3081113. Trukmė 5 kreditai.
  3. SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas, v.k. 3081114. Trukmė 5 kreditai.
  4. SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas,  v. k. 3801115. Trukmė 5 kreditai.

 

Asmenys, norintys mokytis pagal TR1, TR2, SZ, SM mokymo modulius, pateikia:

– prašymą;

– išsilavinimo dokumentą;

– asmens dokumentą;

– vairuotojo sveikatos pažymą (forma Nr. 083-1/a su 2 grupės kategorijų transporto priemonių žyma);

– motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą (jei turi);

– 1 nuotrauką  3×4 cm.

 

KEIČIAME IR IŠDUODAME NAUJUS TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMUS 

 

Pažymėjimo keitimui reikalingi šie dokumentai:

– turimas traktorininko pažymėjimas (originalas);

– vairuotojo sveikatos pažymą (forma Nr. 083-1/a su 2 grupės kategorijų transporto priemonių žyma);

– asmens tapatybės dokumentas;

– 1 nuotrauka 3×4 cm.

 

Naujo pažymėjimo išdavimui vietoj pamesto, ar kitaip prarasto, reikalingi šie dokumentai:

– pažyma iš apskrities vyriausiojo policijos komisariato Informatikos ir ryšių skyriaus (pagal gyvenamąją vietą), kad neatimta teisė vairuoti transporto priemones (jeigu nėra informacijos traktorininkų pažymėjimų informacinėje sistemoje TPIS);

– archyvinė pažyma iš mokyklos, kurioje buvo suteiktos traktorininko kategorijos (jeigu nėra informacijos traktorininkų pažymėjimų informacinėje sistemoje TPIS);

– vairuotojo sveikatos pažymą (forma Nr. 083-1/a su 2 grupės kategorijų transporto priemonių žyma);

asmens tapatybės dokumentas;

1 nuotrauka 3×4 cm.

 

Informacija teikiama:

 

mob. 8 683 13 921,  el.paštas: stankusjonas@vavm.lt

Kreiptis į 203 kab. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu: Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

 

Mokėti kortele/grynais 203 kab., arba į SEB banko a.s.  LT35 7044 0600 0169 8229, įstaigos kodas 190971271.

 

 

ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMAI  

VYKDOMI  NUOTOLINIU BŪDU (KARANTINO LAIKOTARPIU)   

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos, v.k. 296081073. Trukmė 160 val.

Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant  jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą  profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

 

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma: 

  1. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
  2. pagal  ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);
  3. pagal ūkininko išduotą  pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.

Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo  vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Platesnę informaciją galima rasti  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija.

Asmenysnorintys įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją savišvietos būdupateikia:

– išsilavinimo dokumentą;
– asmens tapatybės dokumentą;
– dokumentus, įrodančius 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

 

Informacija teikiama:

 

tel. (8 5) 240 3631 / 240 3523

mob. 8  616 90 488

el.paštas: bukiskiuskyrius@vavm.lt

el.paštas: laimute.baroniene@gmail.com

 

SEB banko a.s.  LT35 7044 0600 0169 8229, įstaigos kodas 190971271.