Traktorininkų ir ūkininkavimo pradmenų kursai:

Traktorininkų kursai

  1. TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa, v. k. 262104105.  Trukmė 160 val.
  2. TR2 kategorijos  traktorių  vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa, v. k. 262104115. Trukmė 40 val.
  3. SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų mokymo programa, v.k. 262104108. Trukmė 40 val.
  4. SM kategorijos savaeigių ne žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa,  v. k. 262104107. Trukmė 100 val.

Asmenys norintys mokytis pagal TR1, TR2, SZ, SM mokymo programas pateikia:

– prašymą;

– išsilavinimo dokumentą (kopiją);

– asmens dokumentą (kopiją);

– sveikatos pažymą, forma Nr. 083-1/a (kopiją);

– vieną  3×4 cm dydžio foto nuotrauką.

Teisę vairuoti traktorius ir savaeiges mašinas galima įgyti savišvietos būdu.

 

BUKIŠKIŲ SKYRIUJE GALIMA PAKEISTI SENO PAVYZDŽIO TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMĄ 

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

– seno pavyzdžio traktorininko pažymėjimo originalą;

– galiojančią sveikatos patikros pažymą, forma Nr. 083-1/a (kopiją) su atžyma, kad gali vairuoti traktorius;

– asmens tapatybės dokumentą;

– vieną  3×4 cm dydžio foto nuotrauką.

 Asmuo gali pateikti papildomus dokumentus, įrodančius kvalifikacijos kėlimą, ar kitas vėliau įgytas kompetencijas.

 

 Mokėti 205 kab. arba į SEB banko a.s.  LT7044060001698229, įstaigos kodas 190971271.

 

Praradus traktorininko pažymėjimą – reikalinga pažyma Iš Kelių policijos valdybos, kad neatimta teisė vairuoti, pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą (pažyma galioja 15 dienų nuo išdavimo dienos) ir pažyma iš mokymo įstaigos kurioje gavote pažymėjimą pirmą kartą, arba jį keitėte.

Buvę Bukiškių žemės ūkio mokyklos absolventai pažymą dėl pažymėjimo išdavimo, gauna skyriaus archyve.

Kreiptis į 205 kab. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu: Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
Informacija teikiama: mob. 8 683 13 921,  el.p. stankusjonas@vavm.lt

Ūkininkavimo pradmenų kursai

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261081106) trukmė – 320 val.

Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant  jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą  profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma: 

1. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
2. pagal  ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);
3. pagal ūkininko išduotą  pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.

Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo  vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Platesnę informaciją galima rasti  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija.
Asmenys, norintys įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją savišvietos būdu, pateikia:

– išsilavinimo dokumentą (kopiją);
– asmens tapatybės dokumetą (kopiją);
– dokumentus, įrodančius 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį
.

Informacija teikiama:

tel. (8 5) 240 3631 / 240 3523

mob. 8  616 90 488

el.p. bukiskiuskyrius@vavm.lt

Kreiptis į 205 kab. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. adresu: Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Už konsultacijas ir kompetencijų vertinimą mokėti į SEB banko a.s. LT357044060001698229.

Įstaigos kodas 190971271.