Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.
Mokymosi trukmė – 1 metai.
Baigę mokyklą gauna lengvųjų automobilių kėbulų dažytojo profesinio mokymo diplomą, 4101

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Valstybinis kodas 440071616
Kodas pagal ISCED
Lygmuo ir/ar tipas Pagrindinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi trukmė ir forma 1 m., dieninė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Lengvųjų automobilių kėbulų dažytojo
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2017, dieninė, 25
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Anotacija arba apibūdinimas
MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Pagal lengvųjų automobilių kėbulų dažytojo mokymo programą numatomos šios privalomos kompetencijos:

1. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

2. Parinkti konstrukcines ir eksploatacines medžiagas.

3. Atlikti bendrosios šaltkalvystės darbus.

4. Naudotis prietaisais ir įrengimais.

5. Naudotis techniniais žinynais, gamintojo rekomendacijomis.

6. Organizuoti darbo vietą ir priimti užsakymą paslaugai atlikti.

7. Ardyti automobilius prieš dažymą.

8. Surinkti automobilius po dažymo.

9. Vizualiai įvertinti kėbulo būklę pagal  išorinius požymius.

10. Žinoti automobilio kėbulo matavimo priemones.

11. Poliruoti kėbulą.

12. Padengti kėbulo dugną ir uždaras ertmes antikorozine danga.

13. Atlikti kėbulo paruošimo dažymui darbus.

14. Atlikti kėbulo dažymo  darbus.

 

Programoje numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Lengvųjų automobilių kėbulų dažytojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekamos mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią kėbulo ir jo detalių diagnozavimo, remonto, kėbulo paruošimo dažymui, dažų parinkimo ir dažymo įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių kėbulų techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

Kvalifikacijos aprašas
DARBO APRAŠYMAS
Lengvųjų automobilių kėbulų dažytojas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas gebės derinti grupės veiklą, dirbti kolektyve; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilių kėbulų diagnostikos ir techninės priežiūros, automobilių kėbulų paruošimo dažymui, automobilių kėbulų dažymo darbus. 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Lengvųjų automobilių kėbulų dažytojas geba parinkti konstrukcines medžiagas, atlikti šaltkalvio darbus, ardyti ir surinkti automobilius, vizualiai įvertinti automobilio kėbulo būklę pagal išorinius požymius, parinkti kėbulo dažymo technologiją, paruošti automobilio kėbulą dažymui ir atlikti atskirų kėbulo detalių ir viso automobilio dažymo darbus, prižiūrėti automobilio kėbulo dažų dangą, dengti automobilio kėbulą antikorozine danga. Žino saugaus darbo reikalavimus, bendrą automobilių sandarą, dažų, grunto užpildų, glaistų, kitų technologinių medžiagų, antikorozinių dangų rūšis ir jų savybes, automobilių kėbulo remonto ir dažymo technologijas, ekonomikos ir verslo pagrindus.

 

Būsimasis specialistas geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, techninėmis matavimo priemonėmis, moka darbe pritaikyti ekonomikos ir verslo žinias. Automobilių kėbulų dažytojas geba mandagiai ir kultūringai bendrauti su klientu. Jis geba valstybine kalba paaiškinti klientui jo transporto priemonės techninę būklę, jos įtaką eksploatavimo saugumui ir ekologiškumui, geba pateikti klientui tikslią ir išsamią informaciją apie nustatytus automobilio kėbulo dangos defektus, jų šalinimo būdus, trukmę ir paslaugų kainas.

 

Lengvųjų automobilių kėbulų dažytojui svarbios šios asmeninės savybės: pedantiškumas, kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis mąstymas, atsakingumas, bendravimo kultūra.

 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių kėbulų dažymo technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių kėbulų techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Asmenys, įgiję lengvųjų automobilių kėbulų dažytojo kvalifikaciją, galės dirbti automobilių kėbulų remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.