Mokykla įgyvendina šias mokymo programas

  • Titulinis
  • Mokykla įgyvendina šias mokymo programas

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ar esant aplinkybėms mokykloje dėl kurių ugdymo procesas negali būti būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas, laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

 

  Mokykla įgyvendina šias mokymo programas:

Pirminio profesinio mokymo:

           Turintiems pagrindinį išsilavinimą (Vidurinio ugdymo programos su profesinio mokymo programa, toliau – VMP) :

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa – M43071604;

Automobilių elektros įrengimų remontininko profesinio mokymo programa – M43071601.

Turintiems  vidurinį išsilavinimą (profesinio mokymo programos, toliau – PMP):

Automobilių mechaniko mokymo programa – 33071606, III kursas

Automobilių elektromechaniko mokymo programa – 33071605, III kursas;

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa – M44071601 (110 kreditų);

Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa – M44071604 (110 kreditų);

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa – M44071603 (110 kreditų)

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa – P43072303 (110 kreditų);

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa- M32104101 (110 kreditų – MTP).

 

Tęstinio profesinio mokymo:

 

    Turintiems aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą (tęstinio profesinio mokymo programos, toliau – TMP):

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43072301 (90 kreditų);

Sukirpėjo konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa – T43072302 (50 kreditų).

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa- T43071603 (90 kreditų);

Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa – T43071604 (90 kreditų);

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa – T43071605 (90 kreditų);

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa- T32104101 (20 kreditų – TMTP).