Psichologinė pagalba

PSICHOLOGO VEIKLA

Psichologė dirba 102a kabinete

Telefonas +370 (5) 261 89 02

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas Kontaktinės valandos
Pirmadienis   7.30 – 16.30   7.30 – 11.30
Antradienis   7.30 – 16.30   7.30 – 11.30
Trečiadienis   7.30 – 16.30   7.30 – 11.30
Ketvirtadienis   7.30 – 16.30   7.30 – 11.30
Penktadienis   7.30 – 15.15   7.30 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais specialistais.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

 • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, sprendžiant problemas;
 • padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas mokiniui ugdymo(si) procese.

Psichologinė pagalba teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai dėl jam svarbių priežasčių (jaučia nerimą, baimę, vienišumą; sunkiai sekasi bendrauti su bendraamžiais ir draugais; dėl nesutarimų su mokytojais ar tėvais; nori padėti savo draugui/bendraklasiui, tačiau nežino, kaip; kyla problemų ir tiesiog nežino,  su kuo pasitarti ar neranda atsakymų į svarbius klausimus; taip pat kviečiami ir tie, kurie siekia giliau save pažinti, domisi žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu ir kt.);
 • kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • mokinį siunčia mokytojas, mokyklos administracijos atstovas.

Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis. Konsultacijai susitariame (gyvai ar el. paštu  psichologas@vavm.lt) dėl abiems tinkamo susitikimo laiko, lankotės sutartu laiku, konsultacijos trukmė – 45 min.

Kontaktinės darbo valandos yra skiriamos tiesioginiams ryšiams su mokytojais, mokiniais bei jų tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais). Konsultuojami psichologinių, emocinių, elgesio, asmenybės ir ugdymosi problemų turintys mokiniai.

Nekontaktinės valandos yra skirtos dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui užsiėmimams, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

 • įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas;
 • konsultavimas: asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais, rekomendacijų teikimas;
 • švietimas: mokyklos bendruomenės narių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU IR INTERNETU

„Vaikų linija“
Tel. 116 111 kasdien

nuo 11:00 iki 23:00
www.vaikulinija.lt
„Jaunimo linija“
Tel. 8 800 28888
(visą parą)
www.jaunimolinija.lt
„Linija Doverija“ 
paaugliams ir jaunimui
(parama teikiama rusų kalba)
Tel. 8 800 77277
​Darbo laikas: kasdien
nuo 16:00 iki 19:00
„Vilties linija“  suaugusiems
Tel. 116 123
(visą parą)
http://viltieslinija.lt/
„Pagalbos moterims linija“
Tel. 8 800 66366
(visą parą)
https://pagalbosmoterimslinija.lt/
„Tu ne vienas“ pagalbos linija
http://tunevienas.lt/
„Sidabrinė linija“ – draugystė, bendravimas ir pagalba telefonu garbaus amžiaus žmonėms
​Tel. 8 800 80020
Darbo laikas: darbo dienomis
nuo 8:00 iki 20:00
www.sidabrinelinija.lt
​Programėlė „Pagalba Sau“ ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos.
​Veikia visą parą
https://goo.gl/LqNKhV

Psichikos sveikatos centras, prie kurio esate prisirašę
Svarbu žinoti, kad Jūs galite pasirinkti ir prisirašyti prie pasirinkto pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros centro, kurio specialistai Jums suteiks reikiamą nemokamą pirminę pagalbą
Skubi psichologinė ar psichiatrinė pagalba teikiama be eilės psichikos sveikatos centro darbo valandomis
Kreipkitės tiesiogiai į psichikos sveikatos centrą, prie kurio esate prisirašę.
Pasirūpinkite prisirašyti prie pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos centro, kuriame apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai
Ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose teikiama emocinė pagalba ​Emocinė pagalba priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose teikiama bandžiusiems pasitraukti iš gyvenimo ir patekusiems į ligoninę žmonėms
​Šiems pacientams padės ligoninėje dirbantis gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, kuris atliks paciento būklės psichodiagnostinį įvertinimą
Psichikos sveikatos klinika Centro poliklinikoje teikiama skubi pirminė ambulatorinė psichologinė pagalba.
https://bit.ly/2EN1aMX
Vytenio g. 59, 3 aukštas, Vilnius
Tel. 8 5  244 2244
Darbo laikas:7:00–20:00 val. darbo dienomis
Budinčio gydytojo tarnyba ​Kvalifikuoti medicinos psichologai teikia skubią psichologinę pagalbą (konsultacijas) asmenims, kurie išgyvena krizines situacijas. Siekiame žmonėms suteikti realią psichologinę pagalbą, galimybę spręsti aktualias problemas čia ir dabar, neatidėliojant. 
Pylimo g. 3, 131 kab., Vilnius
Tel. 8 5  252 7218
Darbo laikas:
20:00–7:00 val. vakarais,
naktimis 00:00–24:00 val. savaitgaliais, šventinėmis dienomis.
Krizių įveikimo centras Specialistų teikiama skubi anoniminė psichologinė pagalba

(pirmoji konsultacija nemokama)

Skype : krizesiveikimas
Antakalnio g. 97., Vilnius
Tel. 8 640 51 555
Darbo laikas:
16:00–20:00 val. darbo dienomis
12:00–16:00 val. šeštadieniais
Valstybinis psichikos sveikatos centras Savižudybių prevencijos biuras patars, ką daryti, jei Jums artimas žmogus ketina nusižudyti
Asociacijos „Artimiems”

Savitarpio pagalbos grupė

Pagalba Jums, jeigu nusižudė artimas žmogus
Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba Psichologinė pagalba vaikams, tėvams (globėjams), mokytojams

(būtina išankstinė registracija )

A. Vivulskio g. 2A, Vilnius
Tel. (8 5) 265 0908
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Dvasinė pagalba: padeda kreiptis į dvasininką dėl pokalbio
Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 655 02242
Savižudybių prevencija “Tu Esi” Teikiama pagalba savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims ir jų artimiesiems.
Pagalba teikiama telefonu, susitikus ir internetu
 Tėvų linija Nemokamos anoniminės psichologų konsultacijos telefonų.
Tel. 8 800 90012
Darbo laikas:
11:00–13:00 val. darbo dienomis
17:00–21:00 val. darbo dienomis

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

Teikiamos paslaugos:

Psichologai: konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi ir elgesio problemų, sunkumų santykiuose su mokytojais, tėvais ir bendraamžiais; teikia pagalbą mokytojams ir tėvams vaikų mokymosi ir elgesio problemų bei kitais ugdymo klausimais; atlieka psichologinį vaiko įvertinimą,

Specialieji pedagogai: konsultuoja vaikus, jų tėvus ir mokytojus mokymosi sunkumų atvejais; atlieka pedagoginį vaiko įvertinimą.

Logopedai: tiria ir konsultuoja vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos problemų; teikia metodinę paramą tėvams ir pedagogams; konsultuoja mokyklų logopedus.Metodinė parama tėvams ir mokytojams.

Grupės, kurioms teikiamos paslaugos – vaikai (nuo 3 iki 18 metų arba iki 21 metų,  jeigu turi specialių poreikių), tėvai, mokytojai.

Teikiamos paslaugos – nemokamos

Darbo laikas: I–IV  8.00–16.00  V 8.00-15.00   Adresas A.Vivulskio g. 2a, Vilnius

Telefonas: (8 5) 265 0908


CENTRO POLIKLINKOS PSICHIKOS SVEIKATOS KLINIKOJE PASLAUGOS TEIKIAMOS KOMANDINIU PRINCIPU

 

Komandą sudaro:

 • gydytojas psichiatras;
 • gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras;
 • psichikos sveikatos slaugytojas;
 • socialinis darbuotojas;
 • medicinos psichologas;
 • šeimos (vaikų ligų) gydytojas.

Psichikos sveikatos klinika, Vytenio g. 59 (3 aukštas), Vilnius

Tel. 852658564 arba 852442244 darbo dienomis 7.00 – 20.00

PAGALBĄ TEIKIA IR POLIKLINIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAI

 

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

VILNIAUS FILIALAS

Priklausomybės ligų gydymo paslaugos teikiamos tiek suaugusiems, tiek vaikams ir jaunimui.

Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

Tel. (8 5) 213 7274 darbo dienomis 7.00 – 18.00

El. p. registratura@rplc.lt

www.rplc.lt

Skip to content