Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.
Mokymosi trukmė – 2 metai.
Baigę mokyklą gauna automobilių elektromechaniko diplomą.

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Valstybinis kodas

440071612

Kodas pagal ISCED 31352
Lygmuo ir/ar tipas Pagrindinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi trukmė ir forma 2 m., dieninė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Automobilių elektromechaniko
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2017, dieninė, 25
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Pagal automobilių elektromechaniko programą mokomasi: automobilių sandaros ir jų elektros įrengimų, instaliacijos ir remonto technologijų, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindų, elektrinių matavimų, braižybos ir elektros schemų skaitymo, bendrosios šaltkalvystės ir elektromontavimo darbų technologijų, įpurškimo sistemų, apšvietimo ir kontrolės-matavimo prietaisų techninės priežiūros, reguliavimo ir remonto, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, nesudėtingų pakabos, transmisijos remonto darbų, kelių eismo taisyklių, automobilio vairavimo ir saugaus eismo pagrindų, darbų saugos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslo pagrindų.

Mokomoji 1080 val. ir gamybinė 600 val. praktikos atliekamos mokyklų dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių diagnostikos ir remonto darbai.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Automobilių elektromechanikas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas žinos ekonomikos ir verslo vystymo pagrindus, išmanys įmonės veiklos principus; gebės derinti grupės veiklą, dirbti kolektyve; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilio elektrinių ir elektroninių prietaisų ir sistemų diagnostikos, techninės priežiūros, gedimų paieškos ir jų šalinimo darbus; žinos pagrindinius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių elektromechaniko darbo sėkmė priklauso nuo įgytų žinių, gebėjimo jas pritaikyti praktikoje.

Būsimas kvalifikuotas darbuotojas mokės: dirbti kompiuteriu ir naudotis reikiama programine įranga praktikoje; bendrauti ir konsultuoti klientus (ir užsienio kalba); patikrinti automobilio techninę būklę, atlikti automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, atlikti vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus, naudojant matavimo ir technologinę įrangą, diagnostikos priemones; atlikti šaltkalvystės, suvirinimo ir litavimo darbus; nustatyti elektrinių ir elektroninių prietaisų gedimus, juos pašalinti laikantis darbo technologijų, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų; parinkti tinkamas eksploatacines medžiagas ir komponentus, juos pakeisti; braižyti ir skaityti darbo brėžinius ir įvairias schemas; pildyti ir tvarkyti reikiamus dokumentus.

Automobilių elektromechanikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis mąstymas, atsakingumas, bendravimo kultūra, fizinė ištvermė.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Gausėjant įvežamų iš užsienio naujų ir naudotų automobilių, reikalingas kvalifikuotas mechanikas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Automobilių elektromechanikas gali dirbti automobilių aptarnavimo įmonėse, jų realizacijos srityse ir finansinių paslaugų sferose, savo veiklą orientuojant į klientą. Profesija palanki kurti privatų verslą.

s2_1363608661_9

s2_1363608711_3

s2_1363608680_8

s2_1363608647_6