.

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Automobilių mechaniko

 

Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.
Mokymosi trukmė – 2 metai.
Baigę mokyklą gauna automobilių mechaniko profesinio mokymo diplomą, 4101

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI
1.1. Privalomi moduliai
Įvadas į profesiją
Metalo technologiniai darbai
Variklių techninė priežiūra ir remontas
„Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas
Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas
Transmisijos techninė priežiūra ir remontas
Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas
Stabdžių techninė priežiūra ir remontas
Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas
Baigiamasis modulis
Praktika įmonėje
1.2. Pasirenkamieji moduliai 
KET
Kėbulo techninė priežiūra ir remontas
Automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika
Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) jungtimi
1.3. Bendrieji dalykai
Civilinė sauga
Kūno kultūra

Anotacija arba apibūdinimas

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekamos mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninė priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

Kvalifikacijos aprašas 

DARBO APRAŠYMAS


Automobilių mechanikas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas žinos ekonomikos ir verslo vystymo pagrindus, išmanys įmonės veiklos principus; gebės derinti grupės veiklą, dirbti kolektyve; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilio mazgų ir sistemų techninės priežiūros, gedimų diagnozavimo ir jų šalinimo darbus; žinos pagrindinius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Būsimas specialistas mokės patikrinti automobilio techninę būklę, atlikti automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, atlikti ardymo ir surinkimo darbus, naudojant matavimo ir technologinę įrangą, gedimų diagnozavimo ir jų pašalinimo priemones; atlikti šaltkalvystės, suvirinimo ir litavimo darbus; nustatyti automobilio mazgų ir sistemų gedimus, juos pašalinti laikantis darbo technologijų, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų; dirbti kompiuteriu ir naudotis reikiama programine įranga praktikoje; bendrauti ir konsultuoti klientus (ir užsienio kalba); parinkti tinkamas eksploatacines medžiagas ir komponentus, juos pakeisti; braižyti ir skaityti darbo brėžinius ir įvairias schemas; pildyti ir tvarkyti reikiamus dokumentus.

Automobilių mechanikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, loginis mąstymas, atsakingumas, bendravimo kultūra, fizinė ištvermė.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Asmenys, įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.